Sunday, 2 October 2016

Soalan Exam Jurutera Stim


Soalan yang biasa ditanya untuk exam JURUTERA STIM atau ENJIN DREBAR STIM

A. FMA 1967 dan OSHA

1. Nyatakan akta yang terlibat dengan Boiler?
2. Sebutkan 15 regulation dibawah FMA 1967?
3. Sebutkan 7 regulation dibawah OSHA 1994?
4. Nyatakan regulation yang terlibat dengan boiler dibawah akta FMA 1967?
5. Apa beza Akta, Peraturan, Industrial Code of Practice, Guideline dan Standard Operating Prosedur?
6. Nyatakan iCOP yang berkaiatan dengan boiler?

B.FMA (SB & UPV ) Regulation 1970;

1. Nyatakan prosedur import boiler?
2. Nyatakan prosedur buat boiler baru?
3. Nyatakan standard condition import boiler?
4. Pada keadaan macammana, JKKP boleh beri ASWP lebih rendah dari Design pressure?
5. Pada keadaan macammana, JKKP boleh tidak mengeluarkan ASWP?
6. Sebutkan 13 essential fitting pada boiler?
7. Nyatakan standard condition yang perlu dipatuhi bagi essential fitting?
8. Apa yang perlu ada pada Safety valve mengikut akta?
9. Nyatakan defect yang sering berlaku pada SV?
10. Apa yang perlu ada pada Blow down valve mengikut akta?
11. Apa yang perlu ada pada Main Stop Valve mengikut akta?
12. Apa yang perlu ada pada Feed Check Valve mengikut akta?
13. Apa yang perlu ada pada Gauge Glass mengikut akta?
14. Apa yang perlu ada pada Pressure Gauge mengikut akta?
15. Apa yang perlu ada pada Feed pump mengikut akta?
16. Terangkan kenapa Feed Pump selalu rosak?
17. Apa yang perlu ada pada Inspector Test Pressure Gauge Attachment mengikut akta?
18. Kenapa boiler sekarang  tiada Inspector Test Pressure Gauge Attachment?
19. Apa yang perlu ada pada Low Water Alarm mengikut akta?
20. Apa yang perlu ada pada Low Water Fuel Cut Out mengikut akta?
21. Apa yang perlu ada pada Name Plate mengikut akta?
22. Apa yang perlu ada pada Fusible Plug mengikut akta?
23. Kenapa boiler sekarang  tiada Fusible plug?
24. Terangkan syarat couple boiler?
25. Terangkan Steam Test mengikut akta?
26. Bila kita wajib menjalankan Steam Test?
27. Apakah Tujuan Steam test?
28. Terangkan HT mengikut akta?
29. Bila kita wajib menjalankan HT?
30. Apakah tujuan HT?
31. Jika tiada air, apakah bahan lain yang boleh digunakan untuk menggantikan air untuk menjalankan HT?
32. Kenapa HT kena melebihi 20 minit? Kenapa tak 19 minit?
33. Sepatutnya holding time 20 minit, tiada penurunan tekanan… jika tekanan menurun selepas 20 minit..adakah HT itu boleh diterima?
34. Apakah beza HT dengan Leak Test?
35. Bagaimana nak set 3 buah Safety Valve?
36. Boleh tak kita set SV yang tekanan rendah dahulu baru yang tekanan tinggi? Terangkan?
37. Apa maksud heating surface?
38. Bagaimana hendak kira heating surface untuk steam drum? Membrane tube?
39. Apakah tujuan kita hendak kira Heating Surface?
40. Pada name plate ada dinyatakan HS untuk Drum dan tube, HS untuk superheater tube dan HS untuk economizer? Bila kita nak guna data tersebut?
41. Apakah syarat “ open boiler”?
42. Apakah maksud “ insufficient cooled”? berapa suhu maksima?
43. Bagaimana kita nk tahu boiler kita bebas dari wasap berbahaya?
44. Apakah maksud “effectively disconnected”?
45. Apakah maksud “repair” mengikut akta?
46. Nyatakan apa itu “ dangerous occurrence”?
47. Adakah plug tube perlu mendapat kelulusan DOSH?
48. Bagaimana teknik plug tube untuk water tube dan fire tube?
49. Nyatakan procedure untuk mengganti tube yang rosak?
50. Terangkan penggunaan boring JKJ 101, JKJ102, JKJ103, JKJ104, JKJ105, & JKJ 106?

C. FMA (certificate of competency - examination) Regulation 1970;

1. Nyatakan jenis peperiksaan yang dijalankan oleh JKKP?
2. Apakah syarat untuk menduduki peperiksaan 2nd Grade Steam Driver?
3. Apakah syarat untuk menduduki peperiksaan 1st  Grade Steam Driver?
4. Apakah syarat untuk menduduki peperiksaan 2nd Grade Steam engineer?
5. Apakah syarat untuk menduduki peperiksaan 1st  Grade Steam engineer?
6. Nyatakan “ serious misconduct”?
7. Bila lesen boleh ditarik balik?
Contoh soalan yang boleh disoal oleh DOSH semasa oral Steam engineer /Driver berkaiatan FMA (Person In Charge) Regulation 1970;
1. Nyatakan syarat keperluan PIC mengikut heating surface?
2. Nyatakan tanggungjawab VE?
3. Nyatakan 5 jenis boiler yang tidak memerlukan PIC?
4. Apakah tanggungjawab majikan jika PIC berpindah ke syarikat lain?
5. Boleh atau tidak sesebuah premis mengoperasikan boiler tanpa PIC?

D.FMA (Notification, Certificate of fitness & Inspection) Regulation 1970;

1. Nyatakan 5 jenis inspection yang dijalankan oleh DOSH mengikut Akta?
2. Terangkan bila initial inspection dijalankan?
3. Berapa lama kekerapan regular inspection?
4. Boleh tak kita menangguhkan regular inspection? Berapa lama? Dan siapa yang meluluskannya?
5. Berapa lama tempoh kita perlu menghantar permohonan untuk renew CF boiler kita?
6. Untuk tujuan apa, special inspection dijalankan?
7. Untuk tujuan apa, further inspection dijalankan?
8. Apakah tujuan supplementary inspection dijalankan?
9. Apa yang perlu dilakukan jika premis anda dikeluarkan “ Notis Pembaikkan”
10. Apa yang perlu dilakukan jika premis anda dikeluarkan “ Notis Pemberhentian”

E. WATER TREATMENT

1. Terangkan perjalanan dari sungai hingga ke boiler?
2. Apakah fungsi water clarifier?
3. Berapa had PH untuk alum sesuai bertindakbalas?
4. Jika PH rendah, chemical apa yang digunakan untuk meningkatkannya?
5. Terangkan ujian “ Jar Test”?
6. Apakah fungsi Sand Filter?
7. Bila sand filter perlu backwash?
8. Apakah fungsi softener?
9. Jika hardness tinggi? Apa yang perlu dibuat?
10. Apakah fungsi deaerator?
11. Nyatakan jenis deaerator? Yang mana lebih baik?
12. Terangkan operasi RO plant?
13. Terangkan operasi Demin Plant?
14. Apakah tujuan external water treatment?
15. Apakah beza sand filter dengan activated carbon filter?
16. Kenapa hardness tidak diperlukan di dalam boiler?
17. Berapa PH air di dalam boiler? Kenapa macam tu?
18. Apa beza M-alkalinity dengan P-Alkalinity?
19. Kenapa TDS dikawal dengan blowdown? Kenapa tidak dikawal sebelum masuk ke boiler?
20. Apa beza intermittent blowdown dengan continuous blowdown?
21. Bagaimana cara kira cycle of concentration (COC)?
22. Nyatakan chemical yang digunakan sebagai “oxygen scavenger”dalam boiler?

F. OPERATION

1. Terangkan tatacara start boiler?
2. Terangkan tatacara commissioning boiler?
3. Terangkan tatacara boiling out?
4. Terangkan tatacara drying out?
5. Terangkan tatacara stop boiler (normal)?
6. Terangkan tatacara Emergency shutdown?
7. Nyatakan  bila masa kita perlu buat ESD?
8. Terangkan tatacara ujian gauge glass?
9. Apakah tujuan ujian gauge glass?
10. Terangkan bagaimana tatacara buat blowdown?
11. Terangkan 2 element control system?
12. Terangkan 3 element control system?
13. Terangkan bagaimana “low water fuel cut out “ berfungsi?
14. Terangkan bagaimana water alarm berfungsi?
15. Bagaimana water hammer boleh berlaku?

G. MAINTENANCE

1. Terangkan tatacara dry storage?
2. Terangkan tatacara wet storage?
3. Terangkan tatacara nitrogen storage
4. Terangkan tatacara acid cleaning?
5. Terangkan persediaan untuk regular inspection DOSH?
Inspection
1. Terangkan apa itu NDT dan DT?
2. Terangkan tatacara eddy current?
3. Terangkan tatacara dye penetrant
4. Terangkan tatacara Ultrasound?
5. Terangkan tatacara UTTG?
6. Terangkan tatatcara radiography?
7. Terangkan tatacara magnetic particle inspection?
8. Yang mana antara NDT adalah yang terbaik? Kenapa?
9. Kenapa JKKP wajibkan penggunaan radiography untuk kerja welding?
10. Apa yang anda faham tentang Risk Based Inspection (RBI)?
11. Apa yang perlu di periksa pada drum?
12. Apa yang perlu diperiksa pada tube?
13. Terangkan IRIS?
14. Kenapa boleh ada air dalam pelampung mobrey tapi air tidak meleleh keluar?

H. REPAIR

1. Terangkan prosedur repair drum bulding?
2. Terangkan prosedur repair tube burst?
3. Apa beza WPS, PQR, WQT?
4. Apa yang dinyatakan di dalam WPS?
5. Apa kesan jika root terlalu kecil / besar?
6. Apa kesan jika groove terlalu besar / kecil?
7. Apakah jenis welding yang selalu digunakan untuk pembaikkan boiler?
8. Kenapa perlu welder lesen 6G?
9. Kenapa perlu buat Heat Treatment?
10. Kenapa perlu buat PWHT?
11. Apa kesan jika travelling speed terlalu laju atau terlalyang diiktiraf oleh u perlahan?
12. Apa yang perlu dipantau sebelum, semasa dan selepas kerja welding dijalankan?
13. Apakah jenis defect yang biasa didapati pada kerja welding?
14. Berapa bilangan pembaikmahir boiler di Malaysia? Sebutkan 5 syarikat?
15. Apa kebaikkan TIG berbanding SMAW?
16. Nyatakan jenis sambungan tube pada drum untuk water tube dan fire tube?
17. Berapa limit lebihan flare bagi tube yang expended?
18. Bagaimana pin hole boleh berlaku?
19. Bagaimana sheel budging boleh berlaku?
20. Bagaimana tube burst boleh berlaku?
21. Borang apakah yang digunakan untuk HT?
22. Apakah tujuan borang KEJ175A?
23. Apa maksud nombor 7018 pada electrod ?
24. Bolehkah kita welding pada fitting yang diperbuat dari cast iron?
25. Nyatakan design code yang digunapakai pada boiler?
26. Nyatakan 5 inspector authority yang diiktiraf oleh DOSH?
27. Apa beza ASME dengan BS std?
28. Nyatakan section dalam ASME yang berkaitan dengan boiler?
29. Apa beza BS 2790 dengan BS 113?

I. OTHERS RELATED TOPIC

1. Nyatakan bagaimana proses annealing?
2. Nyatakan bagaimana proses quenching?
3. Nyatakan bagaimana proses hardening?
4. Nyatakan bagaimana proses normalizing?
5. Nyatakan bagaimana proses tempering?
6. Apakah perbezaan antara low carbon steel, medium carbon steel dan high carbon steel?
7. Apakah material yang digunakan untuk membuat tube?
8. Apakah material yang digunakan untuk membuat drum?
9. Apakah material yang digunakan untuk membuat header?
10. Terangkan operasi soot blower?
11. Nyatakan jenis -jenis soot blower?
12. Apakah attemperator?
13. Apakah desuperheater?
14. Apakah reheater?
15. Nyatakan jenis burner?
16. Nyatakan jenis pembakaran?
17. Nyatakan 3 element asas untuk pembakaran?
18. Kenapa boiler yang menggunakan gas atau liquid tiada ID fan?
19. Nyatakan jenis draft dalam boiler?
20. Terangkan pergerakan air dalam boiler?
21. Yang mana lebih bahaya jika bocor? Generating tube atau downcomer?
22. Kenapa tube superheater selalu bengkok?
23. Apa yang anda faham berkaitan explosion door?
24. Apa yang akan berlaku jika draft dalam boiler positive?
25. Kenapa jika boiler yang menggunakan liquid, kebanyakkan liquid perlu dipanaskan dahulu menggunakan steam?
26. Apa yang anda faham tentang dryness fraction?
27. Terangkan bagaimana water hammering boleh berlaku?
28. Nyatakan jenis steam trap?
29. Bagaimana thermodynamic steam trap berfungsi?
30. Kenapa ketebalan steam drum lebih tebal dari mud drum?
31. Lakarkan iron-carbon diagram?
32. Kenapa manhole dan handhole berbentuk oval?
33. Terangkan apa itu furnace boiling hoop?
34. Terangkan beza fire tube dan water tube?
35. Terangkan beza tube dan pipe?
36. Nyatakan jenis-jenis tube yang ada dipasaran?
37. Nyatakan jenis penyambungan safety valve dengan drum?
38. Kenapa Akta OSHA dikeluarkan pada tahun 1994?
39. Kenapa lesen Driver ada bergambar empunyanya.. tetapi lesen untuk engineer tiada?
40. Nyatakan satu persatu apa yang tertulis didalam Perakuan Kelayakan (CF)?
41. Apa yang menentukan saiz SV?
42. Apakah perbezaan antara Horizontal Multi Turbular boiler dengan package fire tube?
43. Nyatakan 5 criteria untuk memilih boiler?
44. Apakah maksud boiler mengikut akta?
45. Apa beza boiler dan steam boiler?
46. Apa maksud evaporative capacity?
47. Apa maksud boiler horse power?
48. Nyatakan jenis carry over pada boiler?
49. Apa yang anda faham tentang boiler chattering?
50. I bar bersamaan berapa psi?
51. 1 m2 bersamaan berapa ft2?
52. Nyatakan jenis2 fire tube?
53. Apa yang anda faham tentang fireback dan waterback fire tube boiler?
54. Apakah tujuan cyclone didalam boiler?
55. Apakah tujuan demister didalam boiler?
56. Apakah tujuan baffle di dalam boiler drum?
57. Apakah tujuan economizer?
58. Apa beza absolute pressute dengan gauge pressure?
59.  Terangkan 3 jenis heat transfer? Radiation, convection dan induction?
60. Apakah fungsi diffuser yang dipasang pada boiler yang menggunakan liquid or gas fuel?

Soalan Exam Ice Dosh


60 SOALAN BOCOR BAGI TEMUDUGA JURUTERA DAN ENJIN DREBAR BAGI ENJIN PEMBAKARAN DALAM.
1. Apa maksud injin?
-kumpulan2 komponen yg dipasang mengikut urutan.
-mengubah tenaga haba kpd tenanga mekanikal
-bergerak mengikut aturan.

2. Apa beza internal (ICE) & external combustion engine (ECE)?
-ICE : pembakaran berlaku didalam kebuk pembakaran @ chamber.
-ECE: pembakaran berlaku diluar chamber.
-cth: ICE : Gas Turbine
ECE: Stim turbine

3. Nyatakan komponen utama pada injin?
a) Cylinder head
b) Cylinder Block
c) Sump

4. Terangkan Operasi 2 stroke petrol enjin?

Induction 
 • Inlet port tutup
 • Scavenging port terbuka
 • Memaksa campuran gas daripada Crank chamber.

Compression
 • Piston bergerak: BDC Ke TDC
 • Scavenging berlaku utk membersihkan chamber to allowed fresh to enter
Firing stroke
 • Piston naik utk menambah tekanan.
 • Injector spray fuel, berlaku explosion.
Exhaust stroke
 • Tekanan akan menolak piston ke bawah akibat firing.
 • Exhaust port terbuka dan buang gas, pada waktu yg sama udara bersih akan masuk.

5. Terangkan Operasi 4 stroke petrol enjin?
Induction 
 • Inlet valve buka.
 • Exhaust valve tertutup
 • Piston bergerak TDC ke BDC.
 • Memaksa udara masuk (180 darjah)
Compression
 • Piston bergerak: BDC Ke TDC
 • Valve Inlet & Exhaust tertutup. 
 • Udara dimampat,volume kurang.
 • Crank shaft pd kedudukan 360 darjah.
Firing stroke
 • Valve Inlet & Exhaust tertutup. 
 • Injector spray fuel, berlaku pembakaran disebabkan oleh piston sampai ke TDC.
 • Piston ditolak ke bawah.
Exhaust Stroke
 • Valve Inlet & Exhaust tertutup. 
 • Tekanan akan menolak piston ke bawah akibat firing.
 • Exhaust port terbuka dan buang gas, pada waktu yg sama udara bersih akan masuk.
6. Terangkan Operasi 2 stroke diesel enjin?
7. Terangkan Operasi 4 stroke diesel enjin?
8. Terangkan Operasi Rotary Engine?
9. Nyatakan Perbezaan antara 2 stroke dan 4 stroke injin?
10. Nyatakan Perbezaan antara diesel dan petrol injin?
11. Terangkan perbezaan antara carburetor dan fuel injection?
12. Terangkan perbezaan antara turbocharger dan supercharger?
13. Terangkan Hubungkait antara crankshaft dan camshaft?
14. Terangkan Hubungkait antara piston dan valve?
15. Terangkan sistem penyejukkan dalam injin?
16. Terangkan sistem perlinciran dalam injin?
17. Terangkan sistem bahanapi dalam injin?
18. Bagaimana tatacara menghidupkan injin?
19. Apa yang perlu ada di dalam bilik injin?
20. Apakah masalah yang sering berlaku pada injin? Apa puncanya?
21. Kenapa jenis-jenis asap yang dikeluarkan oleh injin?
22. Ceritakan bahagian utama dalam injin?
23. Nyatakan jenis piston ring? Apa fungsi ring tersebut?
24. Apakah fungsi governor? Terangkan bagaimana ia berfungsi?
25. Nyatakan jenis fuel nozzle?
26. Apakah fungsi fuel nozzle?
27. Apakah fungsi governor? Terangkan bagaimana ia berfungsi?
28. Apakah fungsi flywheel? Terangkan bagaimana ia berfungsi?
29. Nyatakan safety device yang dipasang pada engine?
30. Nyatakan meter yang terdapat pada injin?
31. Nyatakan firing order untuk 6 & 8 selinder injin?
32. Apa maksud valve overlapping?
33. Apa maksud scavenging?
34. Nyatakan jenis timing?
35. Apa maksud TDC & BDC?
36. Apa yang anda faham tentang engine compression ratio?
37. Apakah punca injin hunting?
38. Apakah punca injin panas?
39. Apakah pun injin tidak boleh dihidupkan?
40. Apakah punca injin boleh crank tapi tak boleh dijalankan?
41. Apakah punca injin racing?
42. Apakah punca injin bising?
43. Terangkan Otto Cycle?
44. Terangkan Diesel Cycle?
45. Nyatakan apa maksud stroke?
46. Nyatakan komponen utama pada Gas Turbin
47. Apakah fungsi compressor pada GT?
48. Apakah fungsi combustor pada GT?
49. Apakah fungsi turbin pada GT?
50. Nyatakan system penyejukkan pada combustor?
51. Apakah pungsi IGV?
52. Nyatakan jenis starter pada GT?
53. Terangkan lube oil system pada GT?
54. Apakah fungsi bleed valve?
55. Apakah tujuan crank wash dibuat?
56. Jika suhu exhaust meningkat semasa GT dioperasikan, apa yang akan berlaku?
57. Bagaimana pengiraan compression ratio bagi GT
58. Apakah alat keselamatan yang perlu ada di bilik enjin?
59. Terangkan jenis pembakaran?
60. Apakah 3 unsur komponen pembakaran?
NOTE :
KALAU SOALAN BOCOR NI PUN TIDAK DAPAT DIJAWAB DENGAN BAIK, TANDANYA...ANDA BELUM BERSEDIA UNTUK DUDUKI EXAM.