Sunday, 29 September 2013

Panduan memasuki rumah dalam IslamBeri salam

Islam menganjurkan sebaik-baik adab memasuki rumah baru atau rumah kosong ialah dengan memulai memberi salam sebagaimana firman Allah SWT, 

“Maka apabila kamu masuk ke mana-mana rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada (sesiapa yang seperti) kamu dengan memohon kepada Allah cara hidup yang berkat lagi baik.” [Al-Nur :61]

Lafaz salamnya ialah : 

ألسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين 

Maksudnya : “Salam sejahter ke atas kami dan sekalian hamba-hamba Allah yang soleh”.

As-Salam ialah salah satu nama Allah yang Maha Mulia, ertinya Maha Sejahtera. Justeru rumah yang dimasuki dengan ucapan salam, rumah itu akan sejahtera , penghuninya dilimpahkan berkat, dikurniakan rezeki yang cukup, hidup dalam keadaan aman, damai dan tenteram serta terhindar daripada gangguan syaitan. 

Dalam sepotong hadis, yang bermaksud :“Tiga golongan, semua mereka itu dijamin oleh Allah, jika dia hidup akan diberi kecukupan dan jika dia mati akan masuk syurga, iaitu: Sesiapa yang masuk ke rumahnya dengan memberi salam, maka dia dijamin oleh Allah, sesiapa yang keluar pergi ke masjid, maka dia dijamin oleh Allah dan sesiapa yang keluar untuk pergi berjihad di jalan Allah, maka dia dijamin oleh Allah.” (Hadis riwayat al-Bukhari)

Rumah baru atau rumah kosong kadang-kadang dihuni oleh makhluk lain yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Dengan ucapan salam kadang-kadang terbukti makhluk yang memusuhi kita boleh menjadi baik dan tidak mengganggu kita.

Baca ayat-ayat al-Quran...

Selepas memberi salam hendaklah membaca ayat Qursi, surah al-Falaq dan surah an-Nas. Sabda Rasulullah saw, 

أن البيت الذى تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان ثلاثا 

Maksudnya : “ Rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah tidak akan diduduki syaitan sampai tiga hari”. 

Baca doa ...

Hendaklah berdoa dengan bacaan seperti berikut, 

أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق

Maksudnya : “Aku memohon perlindungan dengan kalimah Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya”

Buat kenduri doa selamat ... 

Elok juga diadakan doa selamat menjemput dan menjamu orang-orang soleh. 

Solat berjemaah bersama keluarga .... 

Solat berjemaah bersama keluarga, bertadarus dan berwirid yang mana kesemua amalan ini akan menolak kejahatan dan gangguan syaitan, jin dan lebih-lebih lagi perbuatan sihir. 

Laungkan azan..

Selain itu adalah baik melaungkan azan ketika pertama kali memasuki rumah baru atau rumah yang telah lama ditinggalkan dan tidak dihuni oleh sesiapa.

Dalam sebuah hadis, Rasulullah saw pernah memberitahu bahawa sekiranya sesebuah rumah itu terlalu lama dikosongkan (tanpa penghuni) ianya akan dimasuki sejenis makhluk halus (jin yang dikenali dengan Al-'Ammar) yang suka tinggal di rumah yang tidak berpenghuni.

Dalam hadis yang lain pula, Baginda saw bersabda yang maksudnya: "Ketika azan dilaungkan, syaitan akan melarikan diri......"

Haram menggantung tangkal jika ....

Menggantung sesuatu di rumah selain ayat-ayat Al-Quran sebagai tangkal seperti daun-daun berduri, belangkas atau kuda laut dengan niat untuk menjauhkan seisi rumah dari gangguan syaitan, perbuatan sihir dan sebagainya adalah haram. 

Haram bela ikan puyu jika ....

Begitu juga haram membela ikan puyu jika beriktikad ikan itu boleh mengelakkan tuan rumah dari di kena pukau hukumnya adalah haram.

Gantung ayat Al-Quran ... ? 

Manakala menggantung ayat-ayat Al-Quran tulisan khat hukumnya harus sekiranya ayat-ayat itu tidak dilukis gambar manusia atau binatang. 

Apa hukum menyemah rumah ..? 

Haram hukumnya menyemah rumah baru yang diduduki dengan jampi mentera dan menabur sesuatu sama ada di dalam atau di luarnya. Kalau diiktikadkan dengan perbuatan itu satu penyeruan kepada makhluk selain Allah adalah syirik.

Sumber
http://usthjhishamuddinmansor.blogspot.com/2009/12/panduan-memasuki-rumah-baru.html?m=1

Ilmu dan masa


Muraqabah

Muraqabah sebagaimana diisyaratkan di dalam al-Quran dan hadis ialah, merasakan keagungan Allah swt di setiap waktu dan keadaan serta merasakan kehadiran-Nya (walaupun di saat kita bersendirian ataupun berada di khalayak ramai).

Sebelum kita start sesuatu pekerjaan dan di saat mengerjakannya, cubalah kita bertanyakan dalam diri masing-masing.... apakah setiap gerak dalam melaksanakan amal dan ketaatan ini kerana untuk kepentingan peribadi atau sekadar ingin mencari populariti??? atau adakah kerana dorongan mahukan redha Allah swt?


Ada 4 jenis muraqabah iaitu :

1. Muraqabah dalam melaksanakan ketaatan adalah dengan cara ikhlas kepada-Nya.

2. Muraqabah dalam kemaksiatan adalah dengan taubat, penyesalan dan meninggalkannya secara totally 100%.

3. Muraqabah dalam hal-hal yang mubah (harus) adalah dengan memelihara akhlak dan budi pekerti yang baik, kemudian bersaksi dengan setulus hati bahawa semua kenikmatan itu hanyalah berasal dari Allah. Kemudian dengan penuh kesedaran hati, bersyukur di atas segala nikmat-Nya.

4. Muraqabah dalam musibah adalah dengan redha kepada ketentuan Allah swt serta memohon pertolongan-Nya dengan penuh kesabaran dan keyakinan.

Jika kita lihat contoh sahabat Nabi saw, Saidina Umar r.a pernah mengajar jiwanya sendiri ketika ketinggalan solat fardu berjemaah iaitu dengan cara menghidupkan semalaman suntuk pengabdiannya kepada Allah swt sebagai penebus solat jemaah yang ditinggalkannya tadi. Hmm, kalau kita.. rasanya, bolehlah sekadar beberapa minit di atas tikar solat!

Jiwa dan hati kita memerlukan penelitian setiap hari dan harus ditingkatkan mutu ibadat setiap hari sehinggalah ajal menjemput kerana di sinilah letaknya keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

• Orang yang suka memperhitungkan keadaan dirinya sendiri sebelum diperhitungkan nanti di akhirat, pasti akan ringanlah perhitungannya pada hari kiamat.

Ref

Sumber http://nuryanie.blogspot.com/2007/06/muraqabah.html

Friday, 27 September 2013

Siasah Syariah dan Maqasid

Sumber : Harian Tribun Timur
Menurut ulama, untuk mencapai kemaslahatan hidup dunia dan akhirat ada 5 hal yang harus dipelihara, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta benda.

Pertama, memelihara agama, artinya menegakkan agama yaitu melaksanakan dengan tekun perintah-perintah agama dan menghindari larangan-larangannya. Termasuk juga memelihara agama adalah mempertahankan agama atau membelanya dari gangguan orang lain (luar). Oleh karena itu, Islam mengajarkan bila di suatu tempat sulit menegakkan agama Islam, maka diperintahkan untuk berhijrah (secara fisik) ke lain tempat. Bumi Allah sangat luas. Bila agama kita diserang oleh musuh dan musuh telah betul-betul masuk ke pekarangan kita, maka menjadi wajib ‘ain (kewajiban individual bagi seluruh orang Islam) untuk bangkit membela agama kita. Di sinilah diwajibkan jihad (mulai dari makna non fisik sampai perang secara fisik) mengusir musuh yang telah menyerang. Jika mati dalam menegakkan, mempertahankan dan memelihara agama, maka anda dijamin sebagai syahid (syuhada).

Kedua, memelihara jiwa.  Agama Islam mewajibkan memelihara jiwa. Itulah sebabnya, Islam melarang bunuh diri, dan bagi yang melakukannya diancam langsung masuk neraka. Mungkin ada yang bertanya, siapa yang larang; tubuh, tubuh saya; nyawa, nyawa saya; kenapa dilarang. Di sinilah perlunya difahami, bahwa nyawa itu bukan milik kita, tetapi milik Allah. Kita hanya pemilik sementara, pemilik mutlaknya adalah Allah.
Termasuk dalam kategori memelihara jiwa adalah memenuhi kebutuhan pokok demi menjaga keberlangsungan kehidupan. Di sinilah setiap individu (terutama kepala keluarga) diwajibkan mencari nafkah memenuhi kebutuhan keluarganya, sementara negara/dan atau pemerintah berkewajiban mempersiapkan sumber-sumber kehidupan rakyatnya. Dalam keadaan krisis yang sangat serius dan berkepanjangan, negara berhak mengambil 1/3 harta orang kaya, rela atau terpaksa, untuk dibagikan kepada orang miskin.
Dalam rangka memelihara jiwa ini pula, maka menjaga kesehatan dan merawat tubuh merupakan bagian dari ajaran agama, sepanjang perawatan itu dimaksudkan untuk memelihara kesehatan tubuh dalam rangka pengabdian kepada Allah. Merawat tubuh, memelihara kesehatan agar kita dapat hidup sehat dan dengan begitu mudah melaksanakan perintah Allah, sebab semua yang dilakukan adalah dalam rangka menuju dan mencapai ridha ilahi.

Ketiga, memelihara akal, merupakan tuntutan agama. Oleh karena itu dilarang minum minuman keras (khamr), karena khamar bisa memabukkan dan merusak akal. Jadi seluruh yang dapat merusak akal, seperti: ektesi, sabu-sabu, dan kawan-kawannya semuanya dilarang, dan ini dilakukan dalam rangka memelihara akal. Seperti diketahui, bahwa beban (taklif) agama hanya ditujukan kepada orang yang berakal, yang sehat akalnya. Bagi yang kurang waras atau gila tidaklah dibebani kewajiban agama. Ia bebas, tidak dimintai pertanggungjawaban. Itulah sebabnya, agama sangat mementingkan terpeliharanya akal.

Keempat, memelihara keturunan. Itulah sebabnya dilarang berzina dan dianjurkan berkawin jika sudah memenuhi syarat. Dalam rangka memelihara keturunan inilah, ulama Aceh melarang Tempat Hiburan Malam (THM). sebab di dalam THM itulah, ditengarai, terjadi transaksi miras dan ektesi serta banyak perilaku yang dekat dengan zina atau maksiat. Dalam Islam dikenal prinsip sadd al-zariah, yaitu menutup pintu ke arah maksiat lebih diutamakan dari pada mengejar keuntungan (PAD dan tenaga kerja).
Kelima, memelihara harta benda. Itulah sebabnya dilarang mencuri, baik dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Korupsi, apalagi. Sebab selain membuat rakyat menjadi miskin, korupsi juga dapat membuat negara menjadi bangkrut.
Ada lagi yang menambahkan dengan keenam, memelihara umat; dan ketujuh, memelihara lingkungan. Jadi jumlahnya tujuh. Memeihara umat dianggap penting, sebab bila umat berpecah belah, saling bermusuhan, tidak mungkin tercapai kemaslahatan. Sedang memelihara lingkungan penting karena kalau lingkungan rusak, maka kehidupan manusia akan terancam. Wa Allahu a’lam.

Ref
http://qadirgassing.uin-alauddin.ac.id/index.php?hal=5&model=full&judul=239

Commitment

Level, type & description
1. Green Beret Kolonel .
Committed Team Leader.
Dedicated to the cause. Focused on the big picture. Has a whatever-it-takes attitude.
2. First Lieutenant.
Team Leader.
Buys into the spirit and culture of the organization. Is self-motivated and productive.
3. OCS Graduates.
Genuine Team Palyer.
Has passion and enthusiasm. Arrives early and stays late. Is not yet a proven leaders.
4. Private.
Formal Team Member.
Enjoys being on the team. Wants to stay. Serves out of duty. Not yet a high achiever.
5. Boot Camp Recruit.
Begruding Follower.
Will work, but only with a kick in the seat of the pants.
6. Deserter.
Nonfollower.
Won't do anything. Needs to be court-martialed.
7. Sniper.
Dangerous Follower.
Works, but makes life difficult for team. Will shoot teameates if given the chance.


Wednesday, 25 September 2013

Kepimpinan


قال النبى صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله (امام مالك)

“Aku tinggalkan untuk kamu sekalian dua hal. Jika kalian mau berpegang teguh kepadanya niscaya kamu sekalian tidak akan sesat selama-lamanya, dua hal itu adalah kitab Allah (al-qur’an) dan sunnah Rasul-Nya (al-Hadits). (HR Imam Malik)

Hadits Tentang Pemimpin Memikul Tanggung Jawab

حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كللكم راع فمسؤل عن رعيته فالامير الذي على الناس راع وهو مسؤل عنهم. والرجل راع على اهل بيته وهو مسؤل عنهم. والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤلة عنهم. والعبد راع على مال سيده وهو مسؤل عنه، الا فكلكم راع و كللكم مسؤل عن رعيته

- اخرجه البخارى فى 490 كتاب العتق: 17- باب كرهية التطاول على الرقيق

Hadits Abdullah bin Umar ra. Bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “setiap kamu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang amir yang mengurus keadaan rakyat adalah pemimpin. Ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin terhadap keluarganya di rumahnya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya. Ia akan diminta pertanggungjawaban tentang hal mereka itu. Seorang hamba adalah pemimpin terhadap harta benda tuannya, ia kan diminta pertanggungjawaban tentang harta tuannya. Ketahuilah, kamu semua adalah pemimpin dan semua akan diminta pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya.

Hadits Tentang Pemimpin Pelayan Masyarakat

حديث معقل بن يسار عن الحسن، ان عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار فى مرضه الذي مات فيه، فقال له معقل: انى محدئك هديئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد استرعاه الله وعية فلم يحطلها بنصيحة الا لم يجد رائحة الجنة

- اخرجه البخارى فى 930 كتاب الاحكام: 8- باب من استرعى رعية فلم ينصح

Hadits ma’qil bin Yasar, dari hasan bahwasanya Ubaidillah bin yazid mengunjungi Ma’qil bertanya kepadanya: bahwasanya saya akan ceritakan kepadamu suatu hadits yang saya dengar dari Rasulullah saw saya mendengar nabi saw bersabda:

“tidak ada seorang hamba yang diberi tugas oleh Allah untuk memelihara segolongan rakyat, lalu ia tidak melakukan sesuai dengan petunjuk, melainkan ia tidak memperoleh bau saya”

....

Leadership is a matter of intelligence, trustworthiness, humaneness, courage, and discipline ...

When one has all five virtues together, each appropriate to its function, then one can be a leader.

Kepemimpinan adalah gabungan unsur-unsur kecerdasan, sifat amanah (dapat dipercaya), rasa kemanusiaan, keberanian, serta disiplin...

Hanya ketika seseorang memiliki kelima unsur ini menjadi satu dalam dirinya, masing-masing dalam porsi yang tepat, baru dia layak dan bisa menjadi seorang pemimpin sejati.

~  S un Tzu  ~

     Great minds have purposes; others have wishes.

Pikiran yang besar, sebagaimana pikiran yang dimiliki para pemimpin sejati, memiliki TUJUAN.

Sementara pikiran orang-orang biasa hanya memiliki angan-angan.

~  W ashington Irving  ~

Many people have ideas on how others should change; few people have ideas on how they themselves should change. 

Banyak sekali orang yang memiliki ide bagaimana orang lain harus berubah. Tetapi sedikit sekali orang yang memiliki ide bagaimana dirinya sendiri harus berubah.

~  L eo Tolstoy  ~

     Accept the challenges so that you may feel the exhilaration of victory.

Terima dan hadapilah semua tantangan agar kau bisa merasakan kegembiraan dan kenikmatan sebuah "kemenangan".

~  G eorge S. Patton  ~

     To be able to lead others, a man must be willing to go forward alone.

Untuk bisa memimpin orang lain, menjadi ujung tombak di barisan terdepan, seorang manusia harus mau dan berani maju sendirian.

~  H arry Truman  ~

     Dream no small dreams for they have no power to move the hearts of men.
Miliki mimpi (visi) yang benar-benar besar, karena mimpi yang kecil, yang biasa-biasa saja, tidak mempunyai kekuatan untuk menggerakkan hati manusia.

~  G oethe  ~

     The word impossible is not in my dictionary.

Kata "tidak mungkin" tidak ada dalam kamus saya.

~  N apoleon Bonaparte  ~

     Earn your success based on service to others, not at the expense of others.

Pemimpin mencapai suksesnya melalui pelayanan kepada orang lain, bukan dengan mengorbankan orang lain.

~  H. Jackson Brown, Jr.  ~

     A leader is one who sees more than others see, who sees farther than others see, and who sees before others see.
Pemimpin adalah mereka yang mampu melihat lebih banyak dari orang lain, yang mampu melihat lebih jauh daripada orang lain, serta mampu melihat segala sesuatu sebelum orang lain.

~  L eroy Eimes  ~

     I cannot trust a man to control others who cannot control himself.

Saya tidak bisa mempercayakan seseorang yang tidak bisa mengontrol dirinya sendiri untuk mengontrol orang lain.

~  R obert E. Lee  ~

     No man will make a great leader who wants to do it all himself, or to get all the credit for doing it.

Tidak bisa menjadi pemimpin besar seseorang yang ingin mengerjakan semuanya sendiri, atau seseorang yang ingin mendapatkan semua pengakuan atas tindakannya tersebut.

~  A ndrew Carnegie  ~

     You don't have to hold a position in order to be a leader.
Anda tidak perlu memiliki jabatan atau posisi tertentu untuk bisa menjadi pemimpin.

~  A nthony D'Angelo  ~

     Help others get ahead. You will always stand taller with someone else on your shoulders.

Bantulah seseorang untuk maju. Kau akan selalu lebih tinggi dari orang lain bila ada orang lain yang berdiri di atas pundakmu.

~  B ob Moawad  ~

     Be kind, for everyone you meet is fighting a hard battle.

Bersikap baiklah selalu, karena semua orang yang kau temui punya masalah berat mereka sendiri-sendiri.

~  P lato  ~

     You do not lead by hitting people over the head - that's assault, not leadership.
Kau tidak memimpin dengan cara menindas orang, itu kekerasan namanya, bukan kepemimpinan.

~  D wight D. Eisenhower  ~

     Leadership is solving problems.

The day the soldiers stop bringing you their problems is the day you have stopped leading them.

They have either lost confidence that you can help or concluded that you do not care.

Either case is a failure of leadership.

Kepemimpinan berarti memecahkan masalah.

Hari ketika para bawahan Anda berhenti membawa permasalahan mereka kepada Anda adalah hari ketika Anda berhenti menjadi pemimpin mereka.

Bisa jadi bawahan Anda tadi tidak percaya lagi akan kemampuan Anda menolong memecahkan masalah mereka, atau bisa jadi mereka menyimpulkan bahwa Anda tidak peduli lagi akan semua permasalahan mereka.

Yang manapun alasan mereka berhenti menghadap Anda untuk semua masalah mereka, itu adalah tanda kegagalan kepemimpinan Anda.

~  K arl Popper  ~

     Lead and inspire people. Don't try to manage and manipulate people.

Inventories can be managed but people must be led.

Pimpin dan inspirasi orang. Jangan coba untuk mengatur dan memanfaatkan mereka.

Barang-barang (inventories) bisa diatur dan dimanfaatkan, tetapi orang, manusia, harus dipimpin.

~  R oss Perot  ~

     People ask the difference between a leader and a boss ...

The leader leads, and the boss drives.
Orang bertanya apa bedanya seorang pemimpin dan seorang boss (atasan).

Bedanya adalah, seorang pemimpin memimpin, yaitu membuat orang melakukan sesuatu dengan memberi contoh dan melakukan sendiri juga apa yang dilakukan pengikutnya. Pemimpin membuat yang dipimpin melakukan sesuatu dengan suka hati karena inspirasinya.

Sementara boss (atasan) membuat orang lain melakukan sesuatu dengan menyuruh mereka melakukannya tidak peduli mereka suka atau tidak.

~  T heodore Roosevelt  ~

     The boss says, "Go!"; the leader says, "Let's go!".

Seorang boss akan bilang, "Pergi!", sementara seorang pemimpin akan berkata, "Ayo kita pergi!".

~  G ordon Selfridge  ~

     All men can stand adversity, but if you want to test a man's character, give him power.

Semua orang bisa menghadapi kesengsaraan. Jadi untuk menguji seberapa kuat karakter / watak seseorang, berikan dia kekuasaan.

~  A braham Lincoln  ~

     Example is leadership.
Contoh, teladan, itulah bentuk kepemimpinan terbaik.

~  A lbert Schweitzer  ~

     In simplest terms, a leader is one who knows where he wants to go, and gets up, and goes.

Dalam bahasa yang paling sederhana, pemimpin adalah orang yang tahu benar kemana dia ingin pergi, lalu bangkit dan mulai berjalan.

~  J ohn Erskine  ~

     With great power, comes great responsibility.

Kekuatan atau kekuasaan yang besar menciptakan tanggung jawab yang besar pula.

~  S tan Lee, most famously quoted in "Spiderman" the movie  ~

     Leaders must be close enough to relate to others, but far enough ahead to motivate them.
Pemimpin harus cukup dekat dengan yang dipimpinnya agar bisa memahami kondisi mereka, tetapi harus cukup jauh juga agar bisa memotivasi mereka.

~  J ohn Maxwell  ~

     Leadership is understanding people and involving them to help you do a job. That takes all of the good characteristics, like integrity, dedication of purpose, selflessness, knowledge, skill, implacability, as well as determination not to accept failure.
Kepemimpinan adalah memahami orang dan melibatkan mereka untuk membantumu mengerjakan suatu tugas.

Dan ini membutuhkan semua karakteristik luar biasa seperti integritas, dedikasi akan suatu tujuan, sikap tanpa pamrih, pengetahuan, ketrampilan, kemampuan, kegigihan serta tekat pantang menyerah pada kegagalan.

~  A dmiral Arleigh A. Burke   ~

     Leadership has a harder job to do than just choose sides. It must bring sides together.
Kepemimpinan memiliki tugas yang lebih berat dari sekedar menentukan pihak mana yang harus dipilih. Kepemimpinan harus mempersatukan semua pihak.

~  J esse Jackson  ~

     The task of the leader is to get his people from where they are to where they have not been.
Tugas seorang pemimpin adalah membawa orang dari tempat mereka berada sekarang ke tempat yang belum pernah mereka datangi. (Dengan kata lain, tugas pemimpin adalah memotivasi orang untuk melakukan pencapaian terbesar yang belum pernah mereka capai sebelumnya.

~  H enry Kissinger   ~

     The quality of a leader is reflected in the standards they set for themselves.
Kualitas seorang pemimpin bisa dilihat dari standard yang mereka tetapkan untuk diri mereka sendiri.

~  R ay Kroc, Founder of McDonald's  ~

     Leadership: The art of getting someone else to do something you want done because he wants to do it.
Kepemimpinan adalah seni meminta seseorang melakukan sesuatu yang ingin kau lakukan, tetapi orang tersebut merasa senang seolah melakukan sesuatu yang mereka inginkan sendiri.

~  D wight D. Eisenhower  ~

     Leadership is the ability to get extraordinary achievement from ordinary people.
Kepemimpinan adalah kemampuan mendapatkan hasil/pencapaian luar biasa dari orang-orang biasa.

~  B rian Tracy  ~

     Leaders make decisions that create the future they desire.
Pemimpin mengambil keputusan yang akan membentuk masa depan sebagaimana yang mereka inginkan.

~  M ike Murdock  ~

Demikian kumpulan kata mutiara motivasi kepemimpinan dari kami, paling tidak untuk saat ini.

Menurut kata-kata motivasi tentang kepemimpinan ini, para pemimpin mencapai hal-hal besar dan menginspirasi orang lain untuk juga terus berani mengambil tanggung jawab dan mengembangkan kemampuan mereka.

Kata-kata motivasi tentang kepemimpinan di atas menekankan pentingnya kegigihan, pelayanan dan keandalan sebagai karakteristik seorang pemimpin.

Pemimpin memberikan yang terbaik dalam apapun yang mereka lakukan.

Dan semua dari kita bisa mengambil peran dan menunjukkan karakteristk kepemimpinan ini dengan cara mengerjakan semua pekerjaan kita dengan baik, bisa diandalkan, serta mendorong orang lain untuk berbagi tugas dan membantu kita mewujudkan sebuah visi yang besar.

Saya berharap, semua kata mutiara motivasi kepemimpinan kami tersebut membantu Anda siap menjadi pemimpin sejati.

Saturday, 21 September 2013

Kami pindah lagi

Dua minggu berlalu di tempat baru.

Duit seringgit dalam saku,
Buat membeli ikan pari,
Dari Sandakan ke Lahad Datu,
Kembali aku ke lembah memori.

Morisem tempat aku bermula,
Membesar pula di Leepang sana,
Loagan Bunut dan Nak dilatih semula,
Segamaha pasti tugas terlaksana.

....

Berita perpindahan yang aku terima dalam jangkamasa singkat membuat aku dan keluarga kelam kabut berkemas dan berpindah.

Kalau aku seorang, mungkin tidaklah sukar, namun dengan keluarga, pelbagai barangan penuh di rumah serta anak sekolah membuatkan semuanya agak membebankan. Lebih lagi bila notis cuma kurang seminggu.

Namun, Alhamdulillah, dalam jangkamasa singkat, semua berjalan dengan lancar. Tempat kerja baru, tidaklah begitu membebankan buat aku, kerana setiap tempat kerja ada pro dan cons tersendiri. Biar pun ada masalah, ia tetap sebuah cabaran dan tanggungjawab yang perlu diselesaikan. Mana yang sudah baik dan bagus, kita teruskan ke arah lebih cemerlang. Malah aku lebih suka jika tempat kerja ada masalah untuk aku selesaikan. Ia ibarat sebuah pertandingan, perlumbaan dan cabaran buat diri aku. Aku sukakan anderilin yang mengalir laju ke otak dan seluruh tubuh aku!

Ia pasti sesuatu yang mengujakan!!!

Thursday, 19 September 2013

Al-Quran 'sentuh' Dr. Miller

Susunan ZUARIDA MOHYIN

INILAH salah satu surah yang telah mengubah kehidupan seorang mubaligh kristian yang juga merupakan seorang pakar matematik serta mendalami ilmu teologi (ketuhanan) Kristian dari Kanada bernama Dr. Gary Miller.

Dr. Miller atau nama Islamnya, Abdul-Ahad Omar mengakui kekagumannya dengan ayat-ayat al-Quran itu yang dianggap sebagai satu keajaiban.

Selain ia membicarakan persoalan duniawi dan ukhrawi manusia dalam segala aspek kehidupan, Dr. Miller turut terkesima waima dirinya seorang yang suka mencari bukti secara saintifik dan logik, disebabkan latar belakangnya.

Ditambah pula, ada antara ayat suci dalam al-Quran itu mencabar masa depan dengan hal-hal yang manusia sendiri tidak dapat meramal atau menjangkakannya.

Salah satu contohnya ialah daripada surah di atas ini. Ia berkenaan hubungan antara Muslim dan Yahudi. Al-Quran mengatakan bahawa orang Yahudi adalah musuh utama bagi Muslim. Hal itu berlaku sampai sekarang di mana musuh bagi umat Islam adalah orang Yahudi.

"Semuanya bermula sebaik saya menerima hadiah senaskah al-Quran pada 1978. Niat awalnya saya mengkaji dan ingin membaca al-Quran untuk menarik orang Islam masuk ke agama Kristian.

"Sebenarnya, saya mahu mencari kesalahan dalam al-Quran, agar dengan cara itu senang untuk saya menggoyahkan akidah umat Islam.

"Anggapan awal saya, kitab al-Quran adalah sebuah kitab kuno dan mengandungi cerita tentang padang pasir sahaja. Akhirnya, setelah mendalami satu demi satu helaian al-Quran, apa yang ditemui saya sendiri tidak pernah menjangkakannya," akui Dr. Miller.

Beliau akhirnya menyedari dan mengakui kebenaran al-Quran.

Kata Dr. Miller, beliau cuba mencari kisah kesukaran atau detik kesedihan Rasulullah apabila kematian isteri dan bapa saudaranya, tetapi tidak jumpa. Begitu juga dengan surah Aisyah, surah Fatimah dan surah Khadijah.

"Apa yang saya temui ialah tentang Maryam (surah Maryam). Sedangkan dalam kitab Injil tidak ditemui langsung.

"Malahan dalam al-Quran Al-Masih Isa disebut sebanyak 25 kali. Sedangkan Nabi Muhammad SAW disebut empat kali sahaja. Hal ini menyebabkan saya makin pening.

"Saya mencari lagi dengan harapan ada kesilapan di dalam al-Quran.

"Saya teruskan pembacaan dengan lebih teliti lagi. Namun sebaik sampai ke surah an-Nisaa' ayat 82, saya tambah terkejut," katanya.

Ujarnya, salah satu prinsip saintifik yang terkenal adalah untuk mencari kesalahan atau mencari kesalahan dalam teori sampai itu terbukti benar.

Apa yang menakjubkan Dr. Miller, bahawa al-Quran meminta orang Islam dan bukan Islam untuk cuba mencari kesalahan di dalamnya.

"Tidak ada penulis di dunia ini memiliki keberanian untuk menulis buku dan mengatakan bahawa hal itu sifar kesalahan.

"Namun al-Quran, sebaliknya. Ia memberitahu anda bahawa ia tidak mempunyai kesalahan dan meminta anda untuk cuba mencari waima satu kesilapan. Yang pastinya, anda tidak akan menemui apa pun.

"Apabila saya bertemu pula dengan surah al-Anbiya' ayat 30, saya dapati ayat ini sama dengan kajian saintifik yang memenangi Hadiah Nobel pada tahun 1973 dan ia adalah mengenai teori ledakan besar.

"Ia menjelaskan teori tentang alam semesta adalah hasil daripada sebuah letupan besar yang mengarah pada pembentukan alam semesta dengan langit dan planet," katanya.

Antara tulisan beliau yang menarik adalah The Amazing Quran (Quran Yang Mengagumkan).

Dalam karyanya ini, beliau membuktikan bahawa al-Quran adalah wahyu dan tidak mungkin ditulis oleh manusia dengan menggunakan pendekatan saintifik.

Ref