Sunday, 2 October 2016

Soalan Exam Jurutera Stim


Soalan yang biasa ditanya untuk exam JURUTERA STIM atau ENJIN DREBAR STIM

A. FMA 1967 dan OSHA

1. Nyatakan akta yang terlibat dengan Boiler?
2. Sebutkan 15 regulation dibawah FMA 1967?
3. Sebutkan 7 regulation dibawah OSHA 1994?
4. Nyatakan regulation yang terlibat dengan boiler dibawah akta FMA 1967?
5. Apa beza Akta, Peraturan, Industrial Code of Practice, Guideline dan Standard Operating Prosedur?
6. Nyatakan iCOP yang berkaiatan dengan boiler?

B.FMA (SB & UPV ) Regulation 1970;

1. Nyatakan prosedur import boiler?
2. Nyatakan prosedur buat boiler baru?
3. Nyatakan standard condition import boiler?
4. Pada keadaan macammana, JKKP boleh beri ASWP lebih rendah dari Design pressure?
5. Pada keadaan macammana, JKKP boleh tidak mengeluarkan ASWP?
6. Sebutkan 13 essential fitting pada boiler?
7. Nyatakan standard condition yang perlu dipatuhi bagi essential fitting?
8. Apa yang perlu ada pada Safety valve mengikut akta?
9. Nyatakan defect yang sering berlaku pada SV?
10. Apa yang perlu ada pada Blow down valve mengikut akta?
11. Apa yang perlu ada pada Main Stop Valve mengikut akta?
12. Apa yang perlu ada pada Feed Check Valve mengikut akta?
13. Apa yang perlu ada pada Gauge Glass mengikut akta?
14. Apa yang perlu ada pada Pressure Gauge mengikut akta?
15. Apa yang perlu ada pada Feed pump mengikut akta?
16. Terangkan kenapa Feed Pump selalu rosak?
17. Apa yang perlu ada pada Inspector Test Pressure Gauge Attachment mengikut akta?
18. Kenapa boiler sekarang  tiada Inspector Test Pressure Gauge Attachment?
19. Apa yang perlu ada pada Low Water Alarm mengikut akta?
20. Apa yang perlu ada pada Low Water Fuel Cut Out mengikut akta?
21. Apa yang perlu ada pada Name Plate mengikut akta?
22. Apa yang perlu ada pada Fusible Plug mengikut akta?
23. Kenapa boiler sekarang  tiada Fusible plug?
24. Terangkan syarat couple boiler?
25. Terangkan Steam Test mengikut akta?
26. Bila kita wajib menjalankan Steam Test?
27. Apakah Tujuan Steam test?
28. Terangkan HT mengikut akta?
29. Bila kita wajib menjalankan HT?
30. Apakah tujuan HT?
31. Jika tiada air, apakah bahan lain yang boleh digunakan untuk menggantikan air untuk menjalankan HT?
32. Kenapa HT kena melebihi 20 minit? Kenapa tak 19 minit?
33. Sepatutnya holding time 20 minit, tiada penurunan tekanan… jika tekanan menurun selepas 20 minit..adakah HT itu boleh diterima?
34. Apakah beza HT dengan Leak Test?
35. Bagaimana nak set 3 buah Safety Valve?
36. Boleh tak kita set SV yang tekanan rendah dahulu baru yang tekanan tinggi? Terangkan?
37. Apa maksud heating surface?
38. Bagaimana hendak kira heating surface untuk steam drum? Membrane tube?
39. Apakah tujuan kita hendak kira Heating Surface?
40. Pada name plate ada dinyatakan HS untuk Drum dan tube, HS untuk superheater tube dan HS untuk economizer? Bila kita nak guna data tersebut?
41. Apakah syarat “ open boiler”?
42. Apakah maksud “ insufficient cooled”? berapa suhu maksima?
43. Bagaimana kita nk tahu boiler kita bebas dari wasap berbahaya?
44. Apakah maksud “effectively disconnected”?
45. Apakah maksud “repair” mengikut akta?
46. Nyatakan apa itu “ dangerous occurrence”?
47. Adakah plug tube perlu mendapat kelulusan DOSH?
48. Bagaimana teknik plug tube untuk water tube dan fire tube?
49. Nyatakan procedure untuk mengganti tube yang rosak?
50. Terangkan penggunaan boring JKJ 101, JKJ102, JKJ103, JKJ104, JKJ105, & JKJ 106?

C. FMA (certificate of competency - examination) Regulation 1970;

1. Nyatakan jenis peperiksaan yang dijalankan oleh JKKP?
2. Apakah syarat untuk menduduki peperiksaan 2nd Grade Steam Driver?
3. Apakah syarat untuk menduduki peperiksaan 1st  Grade Steam Driver?
4. Apakah syarat untuk menduduki peperiksaan 2nd Grade Steam engineer?
5. Apakah syarat untuk menduduki peperiksaan 1st  Grade Steam engineer?
6. Nyatakan “ serious misconduct”?
7. Bila lesen boleh ditarik balik?
Contoh soalan yang boleh disoal oleh DOSH semasa oral Steam engineer /Driver berkaiatan FMA (Person In Charge) Regulation 1970;
1. Nyatakan syarat keperluan PIC mengikut heating surface?
2. Nyatakan tanggungjawab VE?
3. Nyatakan 5 jenis boiler yang tidak memerlukan PIC?
4. Apakah tanggungjawab majikan jika PIC berpindah ke syarikat lain?
5. Boleh atau tidak sesebuah premis mengoperasikan boiler tanpa PIC?

D.FMA (Notification, Certificate of fitness & Inspection) Regulation 1970;

1. Nyatakan 5 jenis inspection yang dijalankan oleh DOSH mengikut Akta?
2. Terangkan bila initial inspection dijalankan?
3. Berapa lama kekerapan regular inspection?
4. Boleh tak kita menangguhkan regular inspection? Berapa lama? Dan siapa yang meluluskannya?
5. Berapa lama tempoh kita perlu menghantar permohonan untuk renew CF boiler kita?
6. Untuk tujuan apa, special inspection dijalankan?
7. Untuk tujuan apa, further inspection dijalankan?
8. Apakah tujuan supplementary inspection dijalankan?
9. Apa yang perlu dilakukan jika premis anda dikeluarkan “ Notis Pembaikkan”
10. Apa yang perlu dilakukan jika premis anda dikeluarkan “ Notis Pemberhentian”

E. WATER TREATMENT

1. Terangkan perjalanan dari sungai hingga ke boiler?
2. Apakah fungsi water clarifier?
3. Berapa had PH untuk alum sesuai bertindakbalas?
4. Jika PH rendah, chemical apa yang digunakan untuk meningkatkannya?
5. Terangkan ujian “ Jar Test”?
6. Apakah fungsi Sand Filter?
7. Bila sand filter perlu backwash?
8. Apakah fungsi softener?
9. Jika hardness tinggi? Apa yang perlu dibuat?
10. Apakah fungsi deaerator?
11. Nyatakan jenis deaerator? Yang mana lebih baik?
12. Terangkan operasi RO plant?
13. Terangkan operasi Demin Plant?
14. Apakah tujuan external water treatment?
15. Apakah beza sand filter dengan activated carbon filter?
16. Kenapa hardness tidak diperlukan di dalam boiler?
17. Berapa PH air di dalam boiler? Kenapa macam tu?
18. Apa beza M-alkalinity dengan P-Alkalinity?
19. Kenapa TDS dikawal dengan blowdown? Kenapa tidak dikawal sebelum masuk ke boiler?
20. Apa beza intermittent blowdown dengan continuous blowdown?
21. Bagaimana cara kira cycle of concentration (COC)?
22. Nyatakan chemical yang digunakan sebagai “oxygen scavenger”dalam boiler?

F. OPERATION

1. Terangkan tatacara start boiler?
2. Terangkan tatacara commissioning boiler?
3. Terangkan tatacara boiling out?
4. Terangkan tatacara drying out?
5. Terangkan tatacara stop boiler (normal)?
6. Terangkan tatacara Emergency shutdown?
7. Nyatakan  bila masa kita perlu buat ESD?
8. Terangkan tatacara ujian gauge glass?
9. Apakah tujuan ujian gauge glass?
10. Terangkan bagaimana tatacara buat blowdown?
11. Terangkan 2 element control system?
12. Terangkan 3 element control system?
13. Terangkan bagaimana “low water fuel cut out “ berfungsi?
14. Terangkan bagaimana water alarm berfungsi?
15. Bagaimana water hammer boleh berlaku?

G. MAINTENANCE

1. Terangkan tatacara dry storage?
2. Terangkan tatacara wet storage?
3. Terangkan tatacara nitrogen storage
4. Terangkan tatacara acid cleaning?
5. Terangkan persediaan untuk regular inspection DOSH?
Inspection
1. Terangkan apa itu NDT dan DT?
2. Terangkan tatacara eddy current?
3. Terangkan tatacara dye penetrant
4. Terangkan tatacara Ultrasound?
5. Terangkan tatacara UTTG?
6. Terangkan tatatcara radiography?
7. Terangkan tatacara magnetic particle inspection?
8. Yang mana antara NDT adalah yang terbaik? Kenapa?
9. Kenapa JKKP wajibkan penggunaan radiography untuk kerja welding?
10. Apa yang anda faham tentang Risk Based Inspection (RBI)?
11. Apa yang perlu di periksa pada drum?
12. Apa yang perlu diperiksa pada tube?
13. Terangkan IRIS?
14. Kenapa boleh ada air dalam pelampung mobrey tapi air tidak meleleh keluar?

H. REPAIR

1. Terangkan prosedur repair drum bulding?
2. Terangkan prosedur repair tube burst?
3. Apa beza WPS, PQR, WQT?
4. Apa yang dinyatakan di dalam WPS?
5. Apa kesan jika root terlalu kecil / besar?
6. Apa kesan jika groove terlalu besar / kecil?
7. Apakah jenis welding yang selalu digunakan untuk pembaikkan boiler?
8. Kenapa perlu welder lesen 6G?
9. Kenapa perlu buat Heat Treatment?
10. Kenapa perlu buat PWHT?
11. Apa kesan jika travelling speed terlalu laju atau terlalyang diiktiraf oleh u perlahan?
12. Apa yang perlu dipantau sebelum, semasa dan selepas kerja welding dijalankan?
13. Apakah jenis defect yang biasa didapati pada kerja welding?
14. Berapa bilangan pembaikmahir boiler di Malaysia? Sebutkan 5 syarikat?
15. Apa kebaikkan TIG berbanding SMAW?
16. Nyatakan jenis sambungan tube pada drum untuk water tube dan fire tube?
17. Berapa limit lebihan flare bagi tube yang expended?
18. Bagaimana pin hole boleh berlaku?
19. Bagaimana sheel budging boleh berlaku?
20. Bagaimana tube burst boleh berlaku?
21. Borang apakah yang digunakan untuk HT?
22. Apakah tujuan borang KEJ175A?
23. Apa maksud nombor 7018 pada electrod ?
24. Bolehkah kita welding pada fitting yang diperbuat dari cast iron?
25. Nyatakan design code yang digunapakai pada boiler?
26. Nyatakan 5 inspector authority yang diiktiraf oleh DOSH?
27. Apa beza ASME dengan BS std?
28. Nyatakan section dalam ASME yang berkaitan dengan boiler?
29. Apa beza BS 2790 dengan BS 113?

I. OTHERS RELATED TOPIC

1. Nyatakan bagaimana proses annealing?
2. Nyatakan bagaimana proses quenching?
3. Nyatakan bagaimana proses hardening?
4. Nyatakan bagaimana proses normalizing?
5. Nyatakan bagaimana proses tempering?
6. Apakah perbezaan antara low carbon steel, medium carbon steel dan high carbon steel?
7. Apakah material yang digunakan untuk membuat tube?
8. Apakah material yang digunakan untuk membuat drum?
9. Apakah material yang digunakan untuk membuat header?
10. Terangkan operasi soot blower?
11. Nyatakan jenis -jenis soot blower?
12. Apakah attemperator?
13. Apakah desuperheater?
14. Apakah reheater?
15. Nyatakan jenis burner?
16. Nyatakan jenis pembakaran?
17. Nyatakan 3 element asas untuk pembakaran?
18. Kenapa boiler yang menggunakan gas atau liquid tiada ID fan?
19. Nyatakan jenis draft dalam boiler?
20. Terangkan pergerakan air dalam boiler?
21. Yang mana lebih bahaya jika bocor? Generating tube atau downcomer?
22. Kenapa tube superheater selalu bengkok?
23. Apa yang anda faham berkaitan explosion door?
24. Apa yang akan berlaku jika draft dalam boiler positive?
25. Kenapa jika boiler yang menggunakan liquid, kebanyakkan liquid perlu dipanaskan dahulu menggunakan steam?
26. Apa yang anda faham tentang dryness fraction?
27. Terangkan bagaimana water hammering boleh berlaku?
28. Nyatakan jenis steam trap?
29. Bagaimana thermodynamic steam trap berfungsi?
30. Kenapa ketebalan steam drum lebih tebal dari mud drum?
31. Lakarkan iron-carbon diagram?
32. Kenapa manhole dan handhole berbentuk oval?
33. Terangkan apa itu furnace boiling hoop?
34. Terangkan beza fire tube dan water tube?
35. Terangkan beza tube dan pipe?
36. Nyatakan jenis-jenis tube yang ada dipasaran?
37. Nyatakan jenis penyambungan safety valve dengan drum?
38. Kenapa Akta OSHA dikeluarkan pada tahun 1994?
39. Kenapa lesen Driver ada bergambar empunyanya.. tetapi lesen untuk engineer tiada?
40. Nyatakan satu persatu apa yang tertulis didalam Perakuan Kelayakan (CF)?
41. Apa yang menentukan saiz SV?
42. Apakah perbezaan antara Horizontal Multi Turbular boiler dengan package fire tube?
43. Nyatakan 5 criteria untuk memilih boiler?
44. Apakah maksud boiler mengikut akta?
45. Apa beza boiler dan steam boiler?
46. Apa maksud evaporative capacity?
47. Apa maksud boiler horse power?
48. Nyatakan jenis carry over pada boiler?
49. Apa yang anda faham tentang boiler chattering?
50. I bar bersamaan berapa psi?
51. 1 m2 bersamaan berapa ft2?
52. Nyatakan jenis2 fire tube?
53. Apa yang anda faham tentang fireback dan waterback fire tube boiler?
54. Apakah tujuan cyclone didalam boiler?
55. Apakah tujuan demister didalam boiler?
56. Apakah tujuan baffle di dalam boiler drum?
57. Apakah tujuan economizer?
58. Apa beza absolute pressute dengan gauge pressure?
59.  Terangkan 3 jenis heat transfer? Radiation, convection dan induction?
60. Apakah fungsi diffuser yang dipasang pada boiler yang menggunakan liquid or gas fuel?

Soalan Exam Ice Dosh


60 SOALAN BOCOR BAGI TEMUDUGA JURUTERA DAN ENJIN DREBAR BAGI ENJIN PEMBAKARAN DALAM.
1. Apa maksud injin?
-kumpulan2 komponen yg dipasang mengikut urutan.
-mengubah tenaga haba kpd tenanga mekanikal
-bergerak mengikut aturan.

2. Apa beza internal (ICE) & external combustion engine (ECE)?
-ICE : pembakaran berlaku didalam kebuk pembakaran @ chamber.
-ECE: pembakaran berlaku diluar chamber.
-cth: ICE : Gas Turbine
ECE: Stim turbine

3. Nyatakan komponen utama pada injin?
a) Cylinder head
b) Cylinder Block
c) Sump

4. Terangkan Operasi 2 stroke petrol enjin?

Induction 
 • Inlet port tutup
 • Scavenging port terbuka
 • Memaksa campuran gas daripada Crank chamber.

Compression
 • Piston bergerak: BDC Ke TDC
 • Scavenging berlaku utk membersihkan chamber to allowed fresh to enter
Firing stroke
 • Piston naik utk menambah tekanan.
 • Injector spray fuel, berlaku explosion.
Exhaust stroke
 • Tekanan akan menolak piston ke bawah akibat firing.
 • Exhaust port terbuka dan buang gas, pada waktu yg sama udara bersih akan masuk.

5. Terangkan Operasi 4 stroke petrol enjin?
Induction 
 • Inlet valve buka.
 • Exhaust valve tertutup
 • Piston bergerak TDC ke BDC.
 • Memaksa udara masuk (180 darjah)
Compression
 • Piston bergerak: BDC Ke TDC
 • Valve Inlet & Exhaust tertutup. 
 • Udara dimampat,volume kurang.
 • Crank shaft pd kedudukan 360 darjah.
Firing stroke
 • Valve Inlet & Exhaust tertutup. 
 • Injector spray fuel, berlaku pembakaran disebabkan oleh piston sampai ke TDC.
 • Piston ditolak ke bawah.
Exhaust Stroke
 • Valve Inlet & Exhaust tertutup. 
 • Tekanan akan menolak piston ke bawah akibat firing.
 • Exhaust port terbuka dan buang gas, pada waktu yg sama udara bersih akan masuk.
6. Terangkan Operasi 2 stroke diesel enjin?
7. Terangkan Operasi 4 stroke diesel enjin?
8. Terangkan Operasi Rotary Engine?
9. Nyatakan Perbezaan antara 2 stroke dan 4 stroke injin?
10. Nyatakan Perbezaan antara diesel dan petrol injin?
11. Terangkan perbezaan antara carburetor dan fuel injection?
12. Terangkan perbezaan antara turbocharger dan supercharger?
13. Terangkan Hubungkait antara crankshaft dan camshaft?
14. Terangkan Hubungkait antara piston dan valve?
15. Terangkan sistem penyejukkan dalam injin?
16. Terangkan sistem perlinciran dalam injin?
17. Terangkan sistem bahanapi dalam injin?
18. Bagaimana tatacara menghidupkan injin?
19. Apa yang perlu ada di dalam bilik injin?
20. Apakah masalah yang sering berlaku pada injin? Apa puncanya?
21. Kenapa jenis-jenis asap yang dikeluarkan oleh injin?
22. Ceritakan bahagian utama dalam injin?
23. Nyatakan jenis piston ring? Apa fungsi ring tersebut?
24. Apakah fungsi governor? Terangkan bagaimana ia berfungsi?
25. Nyatakan jenis fuel nozzle?
26. Apakah fungsi fuel nozzle?
27. Apakah fungsi governor? Terangkan bagaimana ia berfungsi?
28. Apakah fungsi flywheel? Terangkan bagaimana ia berfungsi?
29. Nyatakan safety device yang dipasang pada engine?
30. Nyatakan meter yang terdapat pada injin?
31. Nyatakan firing order untuk 6 & 8 selinder injin?
32. Apa maksud valve overlapping?
33. Apa maksud scavenging?
34. Nyatakan jenis timing?
35. Apa maksud TDC & BDC?
36. Apa yang anda faham tentang engine compression ratio?
37. Apakah punca injin hunting?
38. Apakah punca injin panas?
39. Apakah pun injin tidak boleh dihidupkan?
40. Apakah punca injin boleh crank tapi tak boleh dijalankan?
41. Apakah punca injin racing?
42. Apakah punca injin bising?
43. Terangkan Otto Cycle?
44. Terangkan Diesel Cycle?
45. Nyatakan apa maksud stroke?
46. Nyatakan komponen utama pada Gas Turbin
47. Apakah fungsi compressor pada GT?
48. Apakah fungsi combustor pada GT?
49. Apakah fungsi turbin pada GT?
50. Nyatakan system penyejukkan pada combustor?
51. Apakah pungsi IGV?
52. Nyatakan jenis starter pada GT?
53. Terangkan lube oil system pada GT?
54. Apakah fungsi bleed valve?
55. Apakah tujuan crank wash dibuat?
56. Jika suhu exhaust meningkat semasa GT dioperasikan, apa yang akan berlaku?
57. Bagaimana pengiraan compression ratio bagi GT
58. Apakah alat keselamatan yang perlu ada di bilik enjin?
59. Terangkan jenis pembakaran?
60. Apakah 3 unsur komponen pembakaran?
NOTE :
KALAU SOALAN BOCOR NI PUN TIDAK DAPAT DIJAWAB DENGAN BAIK, TANDANYA...ANDA BELUM BERSEDIA UNTUK DUDUKI EXAM.

Sunday, 7 August 2016

Syarikat besar vs Syarikat tak berapa nak besar

1. Graduan baru tamat belajar memang fokus untuk cari kerja. Atas sebab itu, mereka tak banyak pilihan. Terima kerja seadanya.
2. Tempoh 5 tahun pertama sebenarnya sangat kritikal. Cari kerja dan cari pengalaman. Waktu itu, soal gaji, pangkat atau kemudahan lain adalah soal kedua. Soal pertama adalah cari pengalaman dan bina kerjaya dari peluang kerja yang ada.
3. Syarikat besar atau syarikat kecil? Ia sebenarnya tidak penting. Mengikut Jack Ma Ali Baba, sertai syarikat kecil pada peringkat awal lebih baik berbanding syarikat besar. Alasan beliau adalah di syarikat kecil graduan akan belajar banyak perkara tentang perniagaan dan pengurusan syarikat. Berbeza dengan syarikat besar, pekerja adalah sebahagian daripada sistem yang besar dan fokus kepada tugas tertentu sahaja. Tidak banyak perkara lain boleh dipelajari.
4. Namun begitu, dalam industri sawit, tugas jurutera bukan tertakluk kepada satu bahagian, jurutera sawit buat pelbagai perkara. Dari akaun, pengurusan, operasi dan sumber manusia. Jurutera sawit didedahkan kepada semua perkara melibatkan pengurusan sebuah organisasi disamping bidang kejuruteraan.
5. Besar atau kecil tidak penting. Yang penting adalah gaji dan anda maju dalam syarikat berkenaan. Anda sentiasa belajar walaupun di mana jua anda berada.

Suatu masa, masa belajar akan tamat dan anda ke jadi pengajar atau ambil cabaran lebih besar!

Monday, 18 July 2016

Jurutera Stim ; ke mana halatuju?

Soalan

assalamualaikum tuan, saya ada terbaca dalam blog ni mengenai pengambilan exam steam engineer gred 2 & 1 dgn diploma palm oil tech & management by MPOB. persoalan saya. saya skg baru bekerja sebagai jurutera mekanikal kilang refinery. tp saya masih tercari2 apa step seterusnye seperti sijil2 yg boleh saya ambil dan sejauh mana saya boleh pergi dalam bidang refinery ini. bnyk yg saya baca hanya untuk kilang sawit.

Jawapan
Jurutera Mekanikal kilang penapis sawit. Cadangan saya :-

1. Ambil peperiksaan jurutera stim gred 2 dan 1
2. Ambil peperiksaan jurutera enjin pembakaran dalam gred 2 dan 1
3. Jadi jurutera professional
4. Ambil MBA
5. Ambil kursus pengurusan seperti QMS9001 - lead auditor atau internal quality audit

6. Belajar ilmu perniagaan dan target buka syarikat sendiri. Jadi usahawan.

......

Sunday, 17 July 2016

Lebuhraya Kerjaya dan Sesuap Nasi Part 3

Jika saya ditanya, apakah yang saya akan pilih?

Saya sudah letak impian untuk jadi gembala kambing. Memang saya nak jadi usahawan. Walaupun saya jadi jurutera stim, saya masih simpan niat ini sampai ke saat ini. Sekarang dalam fasa simpan modal dan cari peluang yang ada.

Saya telah membina reputasi, kelayakkan dan pengalaman pengurusan dalam tempoh 12 tahun yang lepas. Semata - mata untuk mengejar impian saya jadi usahawan.

Saya amat kagum dengan golongan professional di Australia dan Amerika di mana jurutera atau pensyarah pada waktu yang sama ada kerjaya namun ada juga usahakan projek pertanian berskala besar.
Ya. Inilah impian saya!

Kita kena keluar dari kepompong makan gaji. Jadi usahawan!

Jika kita benar - benar sukakan cabaran. Keluar dari zon selesa!

Lebuhraya Kerjaya dan Sesuap Nasi Part 2

Ada dua pilihan jurutera stim boleh buat :
1. Kekal dalam industri (termasuk pindah randah)
2. Jadi usahawan sama ada bina perniagaan dan bekerja atau terjun ke alam perniagaan sepenuh masa.

2 pilihan itu bergantung kepada soalan ini.
Apa matlamat dan apa yang anda mahu dalam hidup anda? Ia penentu segalanya.

Dalam membina kerja sebagai jurutera stim, ada beberapa fasa.

Fasa 1
Tempoh belajar dan mencari pengalaman. Dapatkan segala sijil dan kelayakan yang perlu. Bina reputasi dan hubungan dengan pelbagai pihak.

Fasa 2
Demanding Period
Kita dah ada pengalaman. Ada sijil. Ada reputasi. Masa untuk demand. Saya syorkan untuk tempoh ini belajar pengurusan dan bidang perniagaan. Ambil MBA atau fokus kepada pengurusan. Waktu ini selalunya digunakan oleh jurutera stim untuk pindah syarikat atau pindah industri. Demi jawatan atau demi gaji.

Fasa 3
Cari cabaran baru
Naluri manusia ia akan sentiasa cari cabaran. Takkan puas dengan satu perkara. Walapun gaji dan pangkat sudah cukup, individu terpilih akan cuba cari kelainan. Cari cabaran baru.

Ada yang akan pilih keusahawanan. Namun cabaran ini sangat besar. Sebab itu tidak semua yang akan pilih. Hanya yang terpilih.

Dalam fasa 1 dan 2, jurutera stim akan bina kerjaya, reputasi dan kelayakan. Ada yang akan mendaki tangga pengurusan. Dengan kelayakan, pengalaman dan pengalaman pengurusan yang ada, jurutera stim perlu tambah satu lagi skil untuk membolehkan mereka berjaya dalam bidang keusahawan. Iaitu minda perniagaan dan keusahawan.

Ada kelayakan - jadi jurutera stim
Ada pengalaman + kelayakan - jadi pengurus
Ada pengalaman + kelayakan + minda usahawan - jadi usahawan berjaya.

Lebuhraya Kerjaya dan Sesuap Nasi Part 1

Saya berumur 37 tahun. Seperti manusia lain di muka bumi, saya berjuang untuk sesuap nasi. Untuk diri dan anak bini. Mencari rezeki yang halal dan menjadi khalifah di muka bumi serta hamba Allah sebaik mungkin.

Tidak ada sesiapa pernah bagi panduan kepada saya apa yang bakal saya tempuh semasa remaja, dewasa dan kini. Kebanyakkan pilihan yang dibuat berdasarkan penilaian saya waktu itu.

Pemikiran kita bergantung kepada umur, pengalaman dan persekitaran yang kita hadapi saat itu. Ia bakal mengubah pendirian dan keputusan yang kita telah, sedang dan bakal pilih.

Umur 0 hingga 24 tahun - tempoh belajar
Umur 25 - 34 tahun - membina kerjaya dan reputasi
Umur 35 tahun - 44 tahun -
Umur 45 tahun - 54 tahun -
Umur 55 tahun - 64 tahun -
Umur 65 tahun - 74 tahun -

Saya masih tidak isi umur seterusnya kerana saya belum melepasi umur terbabit. Walaupun saya mempunyai rancangan untuk tempoh berkenaan.

Secara ringkasnya, zaman berubah dan kita kena ikut perubahan zaman tersebut. Apa yang saya buat tidak semestinya releven untuk zaman akan datang dan juga orang lain.

Tahun 60 an hingga 80 an - pasca merdeka, kerjaya banyak berkisar kepada kerja kerajaan.
Tahun 80 an hingga 90 an lebih kepada kerja di syarikat swasta.
Tahun 90 an hingga 2000 lebih kepada keusahawanan
Tahun 2000 hingga kini - keusahawan tetapi melebar ke luar negara.

Bergantung kepada ekonomi negara, ia banyak menentukan kerjaya yang bakal kita pilih.

******
Perjalanan kerjaya jurutera stim dan jenis industri

Jurutera stim terlibat di industri sawit, janakuasa, petroleum. Soalnya, manakah yang terbaik?

Tinggal di satu bidang hingga bersara atau pindah randah?

Ia sebenarnya tidak ada jawapan yang tetap. Terpulang pada individu masing - masing. Soalan yang patut ditanya adalah, apa matlamat anda? Apa yang anda mahu?
Kenapa anda buat pilihan itu?
Adakah pilihan itu menjurus kepada matlamat anda atau sekadar ikut - ikutan orang lain?

Friday, 10 June 2016

HACCP Principles

 1. Conduct a hazard analysis
  Plans determine the food safety hazards and identify the preventive measures the plan can apply to control these hazards. A food safety hazard is any biological, chemical, or physical property that may cause a food to be unsafe for human consumption.
 2. Identify critical control points
  critical control point (CCP) is a point, step, or procedure in a food manufacturing process at which control can be applied and, as a result, a food safety hazard can be prevented, eliminated, or reduced to an acceptable level.
 3. Establish critical limits for each critical control point
  A critical limit is the maximum or minimum value to which a physical, biological, or chemical hazard must be controlled at a critical control point to prevent, eliminate, or reduce to an acceptable level.
 4. Establish critical control point monitoring requirements
  Monitoring activities are necessary to ensure that the process is under control at each critical control point. In the United States, the FSIS requires that each monitoring procedure and its frequency be listed in the HACCP plan.
 5. Establish corrective actions
  These are actions to be taken when monitoring indicates a deviation from an established critical limit. The final rule requires a plant's HACCP plan to identify the corrective actions to be taken if a critical limit is not met. Corrective actions are intended to ensure that no product is injurious to health or otherwise adulterated as a result of the deviation enters commerce.
 6. Establish procedures for ensuring the HACCP system is working as intended
  Validation ensures that the plants do what they were designed to do; that is, they are successful in ensuring the production of a safe product. Plants will be required to validate their own HACCP plans. FSIS will not approve HACCP plans in advance, but will review them for conformance with the final rule.
  Verification ensures the HACCP plan is adequate, that is, working as intended. Verification procedures may include such activities as review of HACCP plans, CCP records, critical limits and microbial sampling and analysis. FSIS is requiring that the HACCP plan include verification tasks to be performed by plant personnel. Verification tasks would also be performed by FSIS inspectors. Both FSIS and industry will undertake microbial testing as one of several verification activities.
  Verification also includes 'validation' – the process of finding evidence for the accuracy of the HACCP system (e.g. scientific evidence for critical limitations).
 7. Establish record keeping procedures
  The HACCP regulation requires that all plants maintain certain documents, including its hazard analysis and written HACCP plan, and records documenting the monitoring of critical control points, critical limits, verification activities, and the handling of processing deviations. Implementation involves monitoring, verifying, and validating of the daily work that is compliant with regulatory requirements in all stages all the time. The differences among those three types of work are given by Saskatchewan Agriculture and Food.[8]

Hazard analysis and critical control points or HACCP

is a systematic preventive approach to food safety from biologicalchemical, and physical hazards in production processes that can cause the finished product to be unsafe, and designs measurements to reduce these risks to a safe level. 
In this manner, HACCP is referred as the prevention of hazards rather than finished product inspection. The HACCP system can be used at all stages of a food chain, from food production and preparation processes including packaging, distribution, etc. 
The Food and Drug Administration (FDA) and theUnited States Department of Agriculture (USDA) require mandatory HACCP programs for juice and meat as an effective approach to food safety and protecting public health. Meat HACCP systems are regulated by the USDA, while seafood and juice are regulated by the FDA. All other food companies in the United States that are required to register with the FDA under the Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act of 2002, as well as firms outside the US that export food to the US, are transitioning to mandatory Hazard Analysis and Risk-based Preventive Controls (HARPC) plans.
HACCP is believed to stem from a production process monitoring used during World War II because traditional "end of the pipe" testing on artillery shell's firing mechanisms could not be performed, and a large percentage of the artillery shells made at the time were either duds or misfiring.[1] 
HACCP itself was conceived in the 1960s when the US National Aeronautics and Space Administration (NASA) asked Pillsbury to design and manufacture the first foods for space flights. Since then, HACCP has been recognized internationally as a logical tool for adapting traditional inspection methods to a modern, science-based, food safety system. Based on risk-assessment, HACCP plans allow both industry and government to allocate their resources efficiently in establishing and auditing safe food production practices. In 1994, the organization of International HACCP Alliance was established initially for the US meat and poultry industries to assist them with implementing HACCP and now its membership has been spread over other professional/industrial areas.[2]
Hence, HACCP has been increasingly applied to industries other than food, such as cosmetics and pharmaceuticals. This method, which in effect seeks to plan out unsafe practices based on science, differs from traditional "produce and sort" quality controlmethods that do nothing to prevent hazards from occurring and must identify them at the end of the process. HACCP is focused only on the health safety issues of a product and not the quality of the product, yet HACCP principles are the basis of most food quality and safety assurance systems, and the United States, HACCP compliance is regulated by 21 CFR part 120 and 123. Similarly, FAO/WHO published a guideline for all governments to handle the issue in small and less developed food businesses.[3]