Friday, 31 January 2014

Sumber haram, qanaah,bantu jiran, kasih saudara dan jangan banyak ketawa

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra bahawa Rasulullah SAW bersabda,

"Siapakah di antaramu yang menerima kalimat kalimat yang berhikmat langsung diamalkannya atau diajarkannya untuk diamalkan?

Kata Abu Hurairah ra, "Aku wahai Rasulullah!"

Lalu diambilnya jariku lalu dihitungnya sampai lima, katanya, 

1. Peliharalah dirimu dari segala yang terhitung haram, engkau akan termasuk manusia paling tekun beribadat, 

2. berasa cukup dengan kurniaan Allah yang dibahagi bahagikan kepada mu nescaya engkau akan menjadi manusia yang paling kaya, 

3. berbakti dan bantulah tetanggamu di setiap saat diperlukan, engkau akan dianggap manusia mukmin yang terbaik;

4. Cintailah untuk manusia itu apa yang engkau inginkan untuk dirimu sendiri, engkau akan menjadi seorang Muslim yang sejati;

5. Dan jangan perbanyak ketawa terbahak bahak kerana itu akan membeku dan mematikan jiwa."

Hadis riwayat Tirmizi

Pesan Saiyidina Anas Bin Malik

Bagaimana besar darjatmu maka suatu hari kelak akan kembali ke perut bumi.

Bagaimana banyak maksiat yang engkau lakukan maka suatu hari kelak engkau akan diazabkan di perut bumi.

Bagaimana gelak ketawa engkau di muka bumi suatu hari kelak engkau akan menangis di perut bumi.

Bagaimana engkau memakan dan meneguk minuman haram di muka bumi suatu hari kelak ulat akan memakan dagingmu di perut bumi.

Bagaimana engkau kumpulkan harta di muka bumi maka suatu hari kelak akan hancur hartamu hinggalah engkau di perut bumi.

Bagaimana engkau berlagak takabbur di muka bumi maka suatu hari kelak engkau akan hina di perut bumi.

Bagaimana engkau hidup dengan cahaya di muka bumi maka suatu hari kelak akan hidup dalam gelap gulita di perut bumi.

Bagaimana ramainya sahabat handaimu di muka bumi ini suatu hari kelak engkau akan keseorangan di perut bumi.

Selamat tahun baru Cina

Pepatah Cina berbunyi;

Andai ingin kebahagian setahun, semailah benih

Andai ingin kebahagian 10 tahun, tanamlah pokok.

Andai ingin kebahagian 100 tahun, didiklah manusia.

Tujuan memperoleh pengetahuan adalah memelihara karakter seseorang. Tetapi orang
yang hanya mengejar pengetahuan sebagai tujuan akhir, akan kehilangan makna
pendidikan. – Pepatah Cina

Sifat manusia pada dasarnya baik tetapi sering di tutup keinginan-keinginan,
sehingga mendadak kehilangan daya lihatnya. – Pepatah Cina

Jika pengetahuan di gunakan dengan baik, akan bermanfaat. Tetapi orang jahat
akan menggunakan pengetahuan pengetahuan untuk berbuat kejahatan. – Pepatah Cina

Setiap kebenaran bermakna tetap dan nyata. Tujuan belajar adalah memahami
semangatnya dan bukan hasilnya. – Pepatah Cina

Baik buruknya segala sesuatu di dunia, tergantung pandangan seseorang. – Pepatah
Cina

Godaan dari luar membuat seseorang lupa daratan sedangkan ketamakan membuat
orang bodoh. Orang harus waspada selalu agar kemurnian sifatnya terpelihara. -
Pepatah Cina

Sesuatu yang menakjubkan dan luar biasa tak tahan lama. Yang bertahan adalah
sederhana dan biasa. Semua yang dibuat akan kehilangan rasa alaminya. Hanya yang
alamiah yang sejati. Pepatah Cina

Tidak memikirkan masa lalu dan masa depan, tetapi nikmati satu saat ke saat
lainnya adalah keberuntungan sejati. – Pepatah Cina

Setiap benda ada gunanya, betapapun rendahnya, setiap hal punya tempatnya di
alam ini. – Pepatah Cina

Kebanyakan orang hanya mencari status dan kekayaan, tetapi di dalam dunia ini
berapa banyak yang bisa diperoleh ? 

Bintang-bintang, dan bulan, gunung-gunung dan air mengalir, setiap kuntum bunga dan setiap kelompok rumput, semua ada
disana untuk kamu nikmati. – Pepatah Cina

Mereka yang terburu buru mengharapkan hasil, cenderung tidak mendapatkan apapun
pada akhirnya. Perhatian pada peristiwa sehari hari adalah jalan keluarnya. -
Pepatah Cina

Asbabun nuzul Surah Al Kahfi

Asbabun Nuzul Surah Al-Kahfi Oleh : Dedek Naldi Ibnu Hisyam meriwayatkan bahwa ketika pertentangan pemikiran antara Rasulullah saw. dan kaum Quraisy di Mekah semakin memanas, kaum Quraisy meminta bantuan kepada orang Yahudi di Madinah. Kaum Quraisy mengutus Nadhir bin Haritsah dan Uqbah bin Abi Mu'aith kepada para rabbi Yahudi untuk bertanya pada mereka tentang kenabian Rasulullah saw.

Sampai keduanya di sana kemudian berkata, "Kalian adalah Ahli Kitab (Taurat), kami datang kepadamu agar kamu mengabarkan kami tentang sahabat kami ini!" 

Para rabbi itu menjawab,

 "Tanyakan padanya tiga hal yang kami perintahkan, jika ia mengetahui dua yang pertama dan tidak mengetahui yang ketiga, maka ia benar seorang Nabi yang diutus, tetapi jika ia tidak dapat menjawabnya, berarti ia mengada-ada, kemudian terserah kalian." 

"Pertama, tanyakan tentang para pemuda yang pergi di masa lalu, apa yang mereka lakukan, sesungguhnya mereka mengalami peristiwa yang menakjubkan.

"Kedua, tanyakan padanya tentang lelaki yang sering berkelana, ia telah mengunjungi seluruh penjuru bumi." 

"Ketiga, tanyakan padanya tentang apa itu roh."

 Keduanya lalu kembali kepada kaum Quraisy dan berkata, "Wahai penduduk Quraisy, kami datang kepadamu dengan membawa pembeda antara kamu dan Muhammad. Para rabbi Yahudi itu menyuruh kita agar menanyakannya tentang hal-hal yang mereka perintahkan." Mereka lalu datang kepada Rasulullah saw. dan berkata, "Hai Muhammad, beri tahukan kami tentang pemuda yang pergi pada masa lalu, mereka mempunyai kisah yang menakjubkan, tentang laki-laki yang berkeliling ke seluruh penjuru dunia, dan beritahukan kami tentang roh." 

Maka Rasulullah saw. menjawab, "Akan kujawab apa yang kamu tanyakan besok." Esok pun tiba, tetapi Jibril tidak datang memberi jawaban, lalu Rasulullah saw. berdiam diri selama lima belas hari, tetapi wahyu Allah tidak kunjung datang. 

Penduduk Mekah terguncang, terujilah keimanan mereka, dan mereka berkata, "Muhammad telah berjanji kepada kita satu hari, dan hari ini telah lima belas hari, tetapi Muhammad belum juga memberi tahu kita tentang hal itu."

 Sedihlah hati Rasulullah saw. karena wahyu Allah belum juga sampai padanya. Beliau juga merasa gelisah atas apa yang dikatakan oleh penduduk Mekah. Hingga akhirnya saat yang dinantikan pun turun wahyu berupa ayat yang menegur Rasulullah ketika alpa (terlupa) mengucapkan insya Allah. "Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, "Aku pasti melakukan itu esok pagi," kecuali dengan mengatakan Insya Allah (jika Allah menghendaki)" Dan Ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa dan katakanlah, "Mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku agar aku lebih dekat pada kebenaran dari pada ini." (al-Kahfi (18) ayat 23-24). 

-"Insya Allah" yang berarti "jika Allah menghendaki atau mengizinkan" bukanlah hanya sekedar ucapan atau bahkan digunakan menghindari janji, tetapi sebagai usaha sekuat tenaga dan hati untuk memenuhinya. Kata "insya Allah" menunjukkan kerendahan hati seorang hamba sekaligus kesadaran akan kekuasaan ilahi.Walaupun Rasulullah pernah lupa, akan tetapi hal ini tidak mengurangi kenabian dan keterjagaan beliau dari kesalahan. Lupa yang terjadi kepada Rasulullah adalah atas kehendak Allah, dan satu hal yang Rasulullah tidak akan pernah lupa adalah ayat-ayat al-Qur’an yang diwahyukan kepada beliau, ini janji Allah. Setiap lupanya Rasulullah, membawa hikmah dan pelajaran bagi diri beliau dan Ummatnya,Dikisahkan pula suatu waktu ketika beliau melaksanakan sholat, diperhatikan oleh sahabatnya, pada roka'aat kedua beliau langsung berdiri, dan melupakan tasyahud awwal. Lalu sahabatnya itu bertanya soal itu kepada beliau. Lalu beliau duduk menghadap kiblat, dan sujud dua kali, lalu salam. Lalu beliau menghadap ke sahabatnya itu dan bersabda, "Jika ada perubahan dalam sholat, pasti kalian akan aku beritahu, tetapi aku ini hanyalah seorang manusia yang dapat lupa sebagaimana kalian, jika aku lupa, ingatkanlah aku. Jika salah seorang di antara kalian merasa ragu dalam sholatnya maka hendaklah ia mencari yang benar, dan menyempurnakan sholatnya itu kemudian lakukanlah sujud sebanyak dua kali." (HR. Imam Muslim) Lupanya Rasulullah SAW menjadi sebab diturunkannya syari'at: "Sujud Sahwi". 

Setelah turunnya beberapa wahyu Allah SWT, akhirnya Rasulullah SAW menjawab dua pertanyaan pertama beliau yaitu kisah ashabul Kahfi dan Dzulqarnain. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, tentang apa itu ruh? Beliau menjawab dengan wahyu Allah lainnya, tapi kali ini tidak mendetail. Beliau hanya membacakan ayat, "Dan mereka bertanya tentang ruh. Katakanlah, "Ruh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan, melainkan sedikit saja" (al-Isro' (17) : 85) Karena pada hakikatnya tidak ada satu manusia pun yang mengetahui apa itu ruh, juga bentuknya. Dan pengetahuan akan hal tersebut ada pada sisi Allah. 

Hanya Allah yang mengetahui. Dengan demikian terbuktilah bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul yang diutus oleh Allah SWT. Keraguan yang awalnya sempat merebak di kalangan penduduk Mekkah, karena Allah menahan wahyu-Nya selama 15 hari, kini pun berubah menjadi keyakinan yang mendalam akan kenabian beliau. 

Walaupun begitu tetap saja masih terdapat beberapa orang-orang kafir Quraisy yang ingkar.. “Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku satu ungkapan tentang Islam, yang saya tidak memintanya kepada siapapun kecuali kepadamu.” Rasulullah saw bersabda, “Katakanlah, ‘Aku beriman kepada Allah,’ kemudian Istiqamahlah.” (H.R. Muslim)  

wallahu a'lam bishawab

Sumber:
http://roburrizal.blogspot.com/2012/07/asbabun-nuzul-al-kahfi.html?m=1

Thursday, 30 January 2014

Biarlah saya jadi ketua!

Hati buta

Ibrahim B Adham, seorang ahli tasawuf yang masyhur, dikerumuni orang ramai semasa beliau ke pasar Basrah. Ada di antara mereka bertanya, mengapakah doa mereka tidak dimakbulkan oleh Allah, sedangkan mereka selalu berdoa kepadaNya?

Maka beliau menjawab, “kerana hati kamu buta disebabkan 10 perkara…”
 
1. Kamu mengenal Allah, kamu tidak menunaikan HAKNYA

2. Kamu mencintai Rasulullah s.a.w tapi menolak SUNNAHNYA

3. Kamu membaca Al-Quran, tapi kamu tak beramal dengannya.

4. Kamu makan nikmat Allah, tapi kamu tak mensyukurinya.

5. Kamu berkata syaitan itu musuh kamu, tapi tidak menentangnya.

6. kamu berkata bahawa syurga itu benar tapi tak beramal untuknya.

7. Kamu berkata bahawa neraka itu benar, tapi tak lari daripadanya.

8. Kamu berkata mati itu benar, tapi tak bersedia menghadapinya.

9. Kamu bangun dari tidur dan menceritakan keaiban manusia tapi lupa keaiban diri sendiri.

10. Kamu kebumikan mayat tapi tak mengambil iktibar daripada mereka.
 
dipetik dari Majalah Iman Edisi 4 2012

Jalan yang lurus

Sejak akhir akhir ini, aku cuba memahami beberapa perkara.

Harta, pangkat, nama...rasa bukan lagi jadi priority aku.

Kenalan dan sahabat. Sebelum ini aku pandang, kalau makin ramai, makin bagus. Rasanya skrg dah tukar arah. Aku nak kenali diri dan keluarga aku lebih. Yg di luar tu bukan lagi priority aku yg utama.

Ilmu. Setelah marathon mengejar sijil dan kelayakan, rasanya aku nak cari ilmu yg bukan sijil pula. Ilmu agama, akhlak dan ilmu ke akhirat.

Sekian lama aku berlari di jalanan, rasanya jalan yg aku nak pilih makin mudah dan jelas.

Yg pasti, bukan jalan jalan yg aku lalui sebelum ini.

Kalau sesiapa optimis nak harta, pangkat, nama atau apa saja, dipersilakan. 

Tapi itu bukan priority aku skrg.


Wednesday, 29 January 2014

Pengembaraan

Indahnya pengembaraan ini

Aku ingin mengembara
Menuju ke negeri ilmu
Negeri di bawah rahmat kalam Allah
Disinari wahyu Ilahi.

Ya Allah,
Ampunilah dosaku
Cerahkanlah hati
Berkatilah pengembaraanku

Langkah pertamaku
Nun saujana luas terbentang
Keindahan
Keasyikan

Menerjah
Menyapa deras
Bagai tak tertahan
Limpahan sinar dan cahaya

Sesungguhnya tiada kata mampu diungkap

Ya Allah
Kurniakan kami ilmu bermanfaat!

Sunday, 26 January 2014

Al Quran Mukjizat Rasulullah SAW

"Kitab Allah itulah penyelesaian kalian. Di dalam kitab itu ada cerita sebelum kamu, ada berita setelah kamu dan ada hukum di antara kamu. 

Dia berfirman yang tegas, tidak main main. Sesiapapun raja hebat yang enggan melaksanakannya nescaya hancur. Barangsiapa mencari petunjuk pada selainnya akan tersesat.

Dialah tali perjanjian Allah yang kukuh, pengingat yang bijaksana, sekaligus jalan yang lurus.

Dengan kitab suci itu, hawa nafsu tidak akan menyimpang. Dengannya lisan lisan tidak akan kacau. Para ulamak tidak akan merasa kenyang darinya.

Dia tidak akan lapuk oleh banyaknya kritikan. Kekaguman kekaguman terhadapnya tidak akan habis.

Barangsiapa berkata dengannya nescaya jujur. Sesiapa yang mengamalkannya diberi pahala. Barangsiapa mempergunakannya sebagai hukum nescaya adil. Dan barangsiapa menyeru kepadanya nescaya ditunjukkan kepada jalan yang lurus."

Hadis riwayat Tirmizi dari Sahabat Ali bin Abi Talib ra dalam
Sunan Tirmizi jilid 4 halaman 246 hadis no 3070

Akhirat adalah matlamat kita

يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ

Wahai manusia! Sesungguhnya engkau sentiasa berpenat-lelah (menjalankan keadaan hidupmu) dengan sedaya upayamu hinggalah (semasa engkau) kembali kepada Tuhanmu, kemudian engkau tetap menemui balasan apa yang engkau telah usahakan itu (tercatit semuanya).

84:6

Kita selalu bekerja keras dalam apa jua matlamat kehidupan kita di dunia. 

Menghimpunkan harta, anak bini, pangkat, ijazah master phd, pengaruh, ladang ternak serta segala nikmat dunia.

Kerja keras penat lelah itu tetap akan membawa kepada kematian di akhir usia.

Soalnya, adakah penat lelah kerja keras itu disumbangkan kpd hari akhirat atau semata untuk dunia sahaja?

Kehidupan dunia tanpa matlamat akhirat adalah pincang, sesat, jahiliah, sekular dan sia sia lah segala usaha kerja keras itu.

Saturday, 25 January 2014

Ilmu bermanfaat mendekatkan diri kepada Allah

Kesempurnaan seseorang manusia itu dapat dilihat dari jauh dan dekatnya kepada Allah.

Pendekatan ini hanya mampu dicapai dengan ilmu pengentahuan.

Selama ilmunya cukup banyak dan sempurna, maka ia semakin dekat kepada Allah dan semakin menyerupai malaikat.

(Imam Al Ghazali)

Berhentilah dari merokok!Merokok; tindakan tidak selamat seorang engineer!

MEROKOK adalah penyebab utama penyakit dan kematian pada usia muda. Tidak dapat dinafikan kaitan antara perokok dan kematian akibat darinya boleh menyebabkan keluarga mereka menyesal seumur hidup. 

Hampir separuh dari perokok meninggal dunia akibat penyakit berkaitan rokok seperti serangan sakit jantung, darah tinggi dan angin ahmar. Jika anda perokok tegar, pada puratanya, jangkahayat anda adalah kurang 10 tahun daripada orang yang tidak merokoahma

Kebanyakan kematian yang diakibatkan oleh merokok bukan kematian mengejut dan tiba-tiba. Sebaliknya penyakit seperti kegagalan sistem paru-paru (pernafasan) menyebabkan anda hidup bertahun-tahun dengan kelelahan dan masalah pernafasan sebelum anda menghembuskan nafas terakhir. 

Sesungguhnya kehidupan sebegini amat menyeksakan, terpaksa mengejar udara di saat manusia lain boleh bernafas seperti biasa. Bahana dari kegagalan sistem pernafasan ini.

Hasil dari kefahaman ini jugalah para alim ulama terkini seluruh dunia telah meletakkan hukum merokok sebagai haram kerana ia boleh membawa seseorang itu bahkan orang di sekelilingnya kepada kebinasaan. Apatah lagi apabila anugerah Tuhan yang diberikan percuma berupa keupayaan untuk bernafas dengan baik kita sia-siakan dengan merokok sehingga akhirnya kita tercungap-cungap dan bertegang urat untuk bernafas apabila fungsi paru-paru yang kita miliki telah rosak akibat rokok.

Anda masih belum terlambat untuk berubah. Bernafaslah dengan udara segar dan selamatkan badan anda dari kebinasaan yang berpanjangan. Berhentilah sekarang! Hak membuat keputusan adalah ditangan anda. Berhenti merokok boleh membawa kesan yang sangat besar kepada kesihatan dan kehidupan anda. 

Pastinya anda belum terlambat untuk menikmati kesan baik ini. Contohnya, jika anda berhenti merokok pada usia pertengahan sebelum mendapat penyakit serius seperti barah, anda boleh mengelak daripada mendapat kebanyakan kesan bahaya merokok.

Ramai orang telah berjaya berhenti merokok dan ia bukan sesuatu yang mustahil. Jika anda merasakan ia sesuatu yang sukar dan memerlukan bantuan, rujuklah doktor anda dan rujukan boleh dibuat ke klinik berhenti merokok yang terdapat di premis kesihatan seluruh negara

Mungkin nota ini membolehkan anda beringat-ingat dan meneruskan langkah untuk berhenti. Tahukah anda bahawa rokok berbahaya kerana mempunyai beberapa bahan cemar. Salah satunya nikotin. Nikotin adalah bahan kimia yang merangsang otak. Jika anda adalah seorang perokok, apabila kadar nikotin dalam darah berkurang, anda mula mengalami tanda-tanda ‘withdrawal’ sama seperti penghisap dadah, contohnya gian, keresahan, sakit kepala, mudah marah, lapar dan masalah konsentrasi. Anda akan berasa pulih semula apabila kembali menghisap rokok. Oleh kerana itulah perokok tegar perlu sentiasa menghisap rokok untuk kembali berasa ‘normal’.

ROKOK KANDUNGI 4000 BAHAN KIMIA

Tar dalam rokok mengandungi lebih 4000 bahan kimia dan lebih 50 penyebab barah. Tar daripada rokok akan masuk terus ke dalam paru-paru dan seterusnya mengalir ke dalam salur darah anda ke bahagian lain tubuh anda. Dengan hanya sebatang rokok, anda menyeksa badan anda dengan menyebarkan racun merbahaya ke seluruh organ dalaman.

Karbon monoksida merosakkan kebolehan darah untuk membawa oksigen. Ini penting terutamanya kepada ibu mengandung kerana karbon monoksida akan mengurangkan kadar oksigen kepada bayi yang sedang mengembang dalam rahim ibu. Ini boleh mengakibatkan pelbagai masalah kesihatan jangka masa panjang dan kecacatan kepada bayi. Dan anda perlu ingat, karbon monoksida itu datang dari rokok yang anda sebagai bapa menghisap!

Melihat kepada kemudaratan-kemudaratan yang boleh dibawa oleh rokok, apa lagi alasan yang anda mahu berikan untuk tidak berhenti merokok?

Friday, 24 January 2014

Perisai Muslim ; pdf format

Perisai muslim. Doa dan zikir amalan Rasulullah SAW.

Pdf format. Selamat beramal.

http://d1.islamhouse.com/data/ms/ih_books/single/ms_hisn_muslim.pdf


Himpunan Hadis Modal Insan

Buku Himpunan Hadis Modal Insan
Dr. Zulkefli Mohamad Al Bakri
Telaga Biru

Promosi buku wajib ada BWA. Beli dan baca. Setiap hadis dihurai secara terperinci. Perawi hadis, ayat Al Quran dan hadis berkaitan. Huraian hadis. Kisah teladan. Kata kata hikmah.

Thursday, 23 January 2014

Kelebihan majlis ilmu

Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw. beliau 
bersabda : 

"Sungguh Allah mempunyai 
malaikat-malaikat yang mulia yang selalu berjalan mencari majlis zikir, apabila mereka mendapatkan suatu majlis yang dipergunakan untuk berzikir, maka mereka duduk di situ dan 
masing-masing malaikat membentangkan 
sayapnya, sehingga memenuhi ruangan yang berada di antara ahli zikir dan langit dunia. 

Apabila ahli zikir itu telah kembali ke rumah masing-masing, maka para malaikat itu naik ke langit, dan kemudian di tanya oleh Allah Azza 
wa Jalla padahal Allah telah mengetahuinya : 

"Dari mana kalian datang ?" 

Para malaikat menjawab : "Kami baru saja mendatangi hamba-Mu di bumi yang membaca tasbih, takbir, tahmid dan memohon kepadaMu. 

Allah bertanya : "Apakah yang mereka minta ?" 

Malaikat menjawab : "Mereka minta Syurga." 

Allah bertanya : "Apakah mereka pernah 
melihat syurga-Ku ?" 

Para Malaikat menjawab : "Belum pernah" 

Allah bertanya : "Bagaimana jika mereka 
melihat Syurga-Ku ?" 

Para Malaikat menjawab : "Mereka juga mohon 
diselamatkan." 

Allah bertanya : "Mereka mohon diselamatkan 
dari apa ?" 

Para Malaikat menjawab : "Dari Neraka-Mu." 

Allah bertanya : "Apakah mereka pernah 
melihat Neraka ?" 

Para Malaikat menjawab : "Belum pernah" 

Allah bertanya : "Bagaimana jika mereka 
pernah melihatnya?" 

Para Malaikat menjawab : "Mereka juga 
memohon ampun kepada-Mu." 

Allah berfirman : "Aku telah mengampuni 
mereka, maka Aku akan memenuhi 
permohonan mereka dan akan menjauhkan 
mereka dari apa yang mereka mohon untuk 
diselamatkan." 

Para Malaikat berkata : "Wahai Tuhanku, di 
dalam majlis itu ada si Fulan, seorang hamba 
yang banyak berdosa, ia hanya lewat 
kemudian ikut duduk bersama mereka." 

Allah berfirman : "Kepada Fulan pun Aku 
mengampuninya. Mereka semua adalah 
termasuk ahli zikir, dimana tidak ada seorang 
yang duduk di situ akan mendapatkan celaka." 
(hari. Bukhari Muslim) 

Dari Abu Hurairah ra. ia berkata : Rasulullah 
saw. bersabda : "Apabila berkumpul suatu 
kaum dalam rumah-rumah Allah (masjid) untuk 
membaca Al Qur'an dan mempelajarinya, maka 
ketenangan pasti akan turun kepada mereka, 
rahmat Allah melingkupi mereka, malaikat- 
malaikat mengelilingi mereka dan Allah 
menyebut-nyebut mereka di kalangan makhluk 
yang ada didekatNya (para malaikat)." 
(hari. Muslim)

Ya Allah, ampunilah dosa dosaku

"Orang yang memperbanyakkan istighfar, maka Allah swt akan memudahkan segala kesusahannya dan memberi jalan keluar bagi segala kesulitan serta menberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka.

HR Ahmad

Wednesday, 22 January 2014

Kelebihan majlis ilmu

Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw. beliau 
bersabda : 

"Sungguh Allah mempunyai 
malaikat-malaikat yang mulia yang selalu berjalan mencari majlis zikir, apabila mereka mendapatkan suatu majlis yang dipergunakan untuk berzikir, maka mereka duduk di situ dan 
masing-masing malaikat membentangkan 
sayapnya, sehingga memenuhi ruangan yang berada di antara ahli zikir dan langit dunia. 

Apabila ahli zikir itu telah kembali ke rumah masing-masing, maka para malaikat itu naik ke langit, dan kemudian di tanya oleh Allah Azza 
wa Jalla padahal Allah telah mengetahuinya : 

"Dari mana kalian datang ?" 

Para malaikat menjawab : "Kami baru saja mendatangi hamba-Mu di bumi yang membaca tasbih, takbir, tahmid dan memohon kepadaMu. 

Allah bertanya : "Apakah yang mereka minta ?" 

Malaikat menjawab : "Mereka minta Syurga." 

Allah bertanya : "Apakah mereka pernah 
melihat syurga-Ku ?" 

Para Malaikat menjawab : "Belum pernah" 

Allah bertanya : "Bagaimana jika mereka 
melihat Syurga-Ku ?" 

Para Malaikat menjawab : "Mereka juga mohon 
diselamatkan." 

Allah bertanya : "Mereka mohon diselamatkan 
dari apa ?" 

Para Malaikat menjawab : "Dari Neraka-Mu." 

Allah bertanya : "Apakah mereka pernah 
melihat Neraka ?" 

Para Malaikat menjawab : "Belum pernah" 

Allah bertanya : "Bagaimana jika mereka 
pernah melihatnya?" 

Para Malaikat menjawab : "Mereka juga 
memohon ampun kepada-Mu." 

Allah berfirman : "Aku telah mengampuni 
mereka, maka Aku akan memenuhi 
permohonan mereka dan akan menjauhkan 
mereka dari apa yang mereka mohon untuk 
diselamatkan." 

Para Malaikat berkata : "Wahai Tuhanku, di 
dalam majlis itu ada si Fulan, seorang hamba 
yang banyak berdosa, ia hanya lewat 
kemudian ikut duduk bersama mereka." 

Allah berfirman : "Kepada Fulan pun Aku 
mengampuninya. Mereka semua adalah 
termasuk ahli zikir, dimana tidak ada seorang 
yang duduk di situ akan mendapatkan celaka." 
(hari. Bukhari Muslim) 

Dari Abu Hurairah ra. ia berkata : Rasulullah 
saw. bersabda : "Apabila berkumpul suatu 
kaum dalam rumah-rumah Allah (masjid) untuk 
membaca Al Qur'an dan mempelajarinya, maka 
ketenangan pasti akan turun kepada mereka, 
rahmat Allah melingkupi mereka, malaikat- 
malaikat mengelilingi mereka dan Allah 
menyebut-nyebut mereka di kalangan makhluk 
yang ada didekatNya (para malaikat)." 
(hari. Muslim)

Monday, 20 January 2014

Ayam jantan ; pengajaran buat manusia.

Ibn Qayyim membuat kesimpulan tentang hadis ayam jantan: 

"Kesemua hadis ayam jantan adalah dusta kecuali satu hadis iaitu 

"Sesiapa yang mendengar kokokan ayam jantan hendaklah dia memohon kurniaan dari Allah kerana ia melihat malaikat” 

(riwayat Bukhari dan Muslim). (m/s 56)

1. Cemburu. Jika ada jantan lain cuba ngorat, akan dihalau. Berlainan dgn babi yg langsung tiada perasaan cemburu.

2. Pemurah-bila ada makanan, panggil ayam lain utk makan bersama.

3. Banyak bini. 

4. Suara cantik. Berkokok di waktu pagi dengan suara cantik yang mengejutkan manusia tengah tidur.

5. Ayam bangun di waktu sahur.

Pengajaran daripada ayam.


Sunday, 19 January 2014

Islam itu adil

1. Antara prinsip Islam ialah adil kepada semua. Bukan sahaja kepada ummat manusia bahkan termasuk tumbuh - tumbuhan dan binatang. Ia menepati konsep Rahmatan Lil A'lamin ( Rahmat kepada sekelian Alam ). Adil di dalam Islam bukan suatu pilihan malah ia adalah satu kewajipan. Sebagaimana zalim itu diharamkan oleh Allah swt, demikianlah Adil itu diwajibkan oleh Allah swt.

Sabda Rasulullah saw sepertimana yang telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar R.huma

مَنْ أَعانَ على خُصُوْمَةٍ بِظُلْمٍ أو يُعِينُ على ظُلمٍ لَمْ يَزَلْ في سَخَطِ اللهِ حتَّى يَنْزِعَ

"Sesiapa yang membantu persengketaan dengan cara zalim atau membantu kezaliman, maka ia senantiasa berada di bawah kemurkaan Allah swt sehinggalah dia meninggalkan perbuatan itu dan bertaubat.
(Riwayat Ibnu Majah)

Firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran; dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil (kepada sesiapa jua) kerana sikap adil itu lebih hampir kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan.

(Surah Al Maidah: Ayat 8)

2. Setiap kita mestilah berlaku adil justeru itulah yang diajar oleh Islam, khasnya pemimpin. Tanggungjawab seorang pemimpin ialah memegang amanah dan urusan rakyat atau orang dipimpin oleh mereka. Maka adil adalah syarat utama menjadikan ia seorang pemimpin yang bertanggungjawab dan di redhai oleh Allah swt. 

Sabda Rasulullah saw dari Abi Hurairah Rha. 

((سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ)).ـ

“Tujuh golongan, Allah akan menaungi mereka pada hari yang tiada naungan melainkan naungan-Nya kelak :

Pertama: Imam (pemimpin) yang adil.

Kedua: Pemuda yang membesar dengan beribadah kepada Allah.

Ketiga: Insan yang hatinya terpaut dengan mesjid.

Keempat: Dua insan yang berkasih sayang kerana Allah, mereka bertemu dan berpisah kerana Allah.

Kelima: Insan yang di ajak (digoda) oleh wanita yang berpangkat dan cantik, lalu ia berkata: ‘Sesungguhnya aku takutkan Allah’

Keenam: Insan yang bersedekah dengan cara yang tersembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang di belanjakan oleh tangan kanannya.

Ketujuh: Insan yang mengingati Allah secara bersunyian lalu menitiskan air matanya." 

(Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

3. Adil bagi pihak rakyat pula ialah mentaati pemimpin yang adil dan bertaqwa serta bersedia menasihati andainya mereka menyeleweng dari amanah dan menindas rakyat yang dipimpin oleh mereka. 

Mengampu atau menyembunyikan kezaliman pemerintah juga satu kezaliman apatah lagi cenderung untuk bersama dengan kezaliman yang dilakukan. 

Firman Allah swt :

وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ

Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang berlaku zalim maka (kalau kamu berlaku demikian), api neraka akan membakar kamu, sedang kamu tidak ada sebarang penolong pun yang lain dari Allah. Kemudian (dengan sebab kecenderungan kamu itu) kamu tidak akan mendapat pertolongan. 
(Surah Hud: Ayat 113)

Nasrudin bin Hassan
Timbalan Pengerusi 1
Lajnah Dakwah PAS Pusat

Kita semua pemimpin

Ibnu Amri memberitahu bahawa Rasulullah SAW bersabda:

"Setiap seorang itu pemimpin dan setiap pemimpin bertanggungjawab di atas orang yang dipimpinnya. 

Seorang lelaki menjadi pemimpin kpd keluarganya dan dia bertanggungjawab ke atas mereka.

Seorang isteri adalah pemimpin kpd rumah suaminya dan dia bertanggungjawab ke atasnya.
Seorang hamba adalah pemimpin kpd harta tuannya dan dia bertanggungjawab ke atasnya."

Riwayat Al Bukhari dalam buku Al Adab Al Mufrad jilid 1/33

Tafsir ayat 17 surah Al Qamar 54:17

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ

Dan demi sesungguhnya! Kami telah mudahkan Al-Quran untuk menjadi peringatan dan pengajaran, maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran (daripadanya)?

54:17


Al Quran itu peringatan dan pengajaran


وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ

Dan demi sesungguhnya! Kami telah mudahkan Al-Quran untuk menjadi peringatan dan pengajaran, maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran (daripadanya)?

54:17


Gambar mulberry-usaha membiak
Zakat itu rukun Islam ke 3

Zakat.

Sudahkah kita yg bekerja makan gaji membayar zakat pendapatan?

Jom kira dan bayar. 

http://www.maij.gov.my/cal/index.html

Juga zakat utk lain lain

http://www.e-zakat.com.my/kalkulator-zakat/

Zakat membawa berkat.
Zakat membersihkan harta, mengurangkan sikap bakhil terhadap harta dunia.
Zakat membangun golongan asnaf.

Sebahagian harta yang diamanahkan kepada kita oleh Allah.....

Adalah milik asnaf.

Jom tunaikan kewajipan berzakat. Rukun Islam ke 3.

Saturday, 18 January 2014

105 Sunnah Rasulullah SAW


Seratus Sunnah Nabi s.a.w Dalam Kehidupan 

1-Tidur Dalam Keadaan Berwuduk
2- Baca surah Ikhlas, Al-Falak dan An-Nas Sebelum Tidur
3- Takbir dan Tasbih Ketika Tidur 
4- Berdoa Ketika Terbangun Dari Tidur Waktu Malam
5-Doa ketika Bangun Daripada Tidur
6- Berkumur dan Menghisap Air Ke Dalam Hidung Dari Satu Cedukan Sebelah Tangan
7- Berwuduk Sebelum Mandi
8-Baca Doa Selepas Wuduk
9-Jimat Penggunaan Air
10- Selepas Wuduk Sembahyang Dua Rakaat
11-Menjawab Seruan Azan
12- Banyak Bersugi
13- Ke Masjid Awal
14- Pergi Ke Masjid Berjalan Kaki
15- Hadir Sembahyang Dengan Tenang
16- Doa Ketika Masuk Dan Keluar Masjid
17- Sembahyang Berhadang
18- Duduk Atas Dua Tumit Yang Didirikan Ketika Duduk Antara Dua Sujud
19-Duduk Atas Lantai Dengan Mendirikan Kaki Kanan Ketika Duduk Tahyat Akhir
20- Banyakkan Berdoa Setelah Tahyat Akhir Dan Sebelum Beri Salam
21- Melakukan Sembahyang Sunat Rawatib
22- Sembahyang Dhuha
23-Qiyamullail
24- Sembahyang Witir
25- Sembahyang Dengan Beralas Kaki
26- Sembahyang Di Masjid Quba’
27- Sembahyang Sunat Di Rumah
28-Sembahyang Istikharah
29-Duduk Di Tempat Sembahyang Selepas Sembahyang Subuh Hingga Terbit Matahari
30- Mandi Hari Jumaat
31- Hadir Awal Untuk Sembahyang Jummat
32- Mencari Masa Mustajab Doa Hari Jumaat
33- Pergi Dan Balik Sembahyang Raya Dengan Jalan Berbeza
34- Sembahyang Jenazah
35- Ziarah Kubur-kubur
36- Sahur (Puasa)
37- Segera Berbuka Puasa
38-Menghidupkan Ramadhan
39- Iktikaf Pada Bulan Ramadhan
40- Puasa Sunat Enam Hari Dalam Bulan Syawal
41- Puasa Tiga Hari Setiap Bulan
42- Puasa Hari Arafah
43- Puasa Hari Asyura
44- Pilih Seorang Ketua (Musafir)
45- Takbir Ketika Melalui Tempat Tinggi Dan Tasbih Ketika Menuruni Tempat Rendah
46- Doa Ketika Singgah Sesuatu Tempat
47- Terlebih Dahulu Ke Masjid Apabila Balik Dari Musafir
48- Doa Ketika Pakai Baju Baru
49- Mula Dengan Kaki Kanan Apabila Pakai Alas Kaki
50- Baca Bismillah Ketika Makan
51- Ucap Al-Hamdulillah selepas Makan
52- Minum Dalam Keadaan Duduk
53-Berkumur Dengan Susu
54- Tidak Mencela Makan
55- Makan Dengan Tiga Jari Tangan Dan Menjilat Jari Itu Apa Bila Selesai Makan
56- Minum Dan Berubat Dengan Air Zam-Zam
57- Sarapan Terlebih Dahulu Sebelum Pergi Sembahyang Raya Fitri
58- Banyak Membaca Al-Quran
59- Baca Al-Quran Dengan Suara Yang Bagus
60- Zikir Kepada Allah Setiap Ketika
61- Bertasbih
62- Mendoakan Orang Yang Bersin
63- Doa Untuk Pesakit
64- Meletak Tangan Pada Tempat Sakit Serta Doa
65-Berdoa Ketika Mendengar Ayam Berkokok
66-Berdoa Ketika Hujan Turun
67- Baca Zikir Ketika Masuk Rumah
68-Baca Zikir Dalam Majlis
69- Berdoa Ketika Hendak Masuk Tandas
70- Berdoa Ketika Angin Bertiup
71- Doa Untuk Muslimin Yang Tidak Bersama
72- Berdoa Ketika Mendapat Musibah
73- Menyebarkan Salam
74- Menuntut Ilmu
75- Meminta Izin sebelum Masuk Tiga Kali
76- Tahnik Mulut Anak Yang Baru Lahir
77- Akikahkan Anak
78- Singkap Sebahagian Badan Agar Kena Hujan
79- Melawat Pesakit
80- Senyum
81- Ziarah-Menziarahi Kerana Allah
82- Nyatakan Kecintaan Apabila Cinta Terhadap Seseorang
83- Tutup Mulut Apabila Menguap
84- Sangka Baik Terhadap Manusia
85-Membantu Keluarga Dalam Kerja Rumah
86- Sunnah Fitrah
87- Menjaga Anak Yatim
88- Menjauhi Marah
89- Menangis Kerana Takut Terhadap Allah
90-Bersedakah Jariah
91- Membina Masjid
92-Telorensi Ketika Berjualbeli
93- Menghilang Gangguan Jalan
94-Sedekah
95- Banyak Melakukan Amal Sholeh Pada 10 Zulhijjah
96- Membunuh Cicak
97- Larangan Mencerita Dari Semua Perkara Yang Didengari
98- Memberi Nafkah Keluarga
99- Lari-lari Anak Semasa Tawaf
100- Beramal Sholeh Berterusan Walaupun Sedikit.
101. Ketua negara yg adil.
102. Laksana seluruh arahan Al Quran.
103. Sertai ghazwah, perang.
104. Lantang dan jelas suara ketika khutbah
105. Menyuruh muslmat tutup aurat.

Ingatan buat insan yang lupa

Berfirman Allah SWT yang bermaksud:

“Wahai anak Adam, Aku hairan kepada mereka yang yakin terhadap kematian tetapi masih bergembira.

Aku hairan kepada mereka yang yakin terhadap hari perhitungan tetapi dia masih mengumpulkan harta.

Aku hairan kepada mereka yang yakin terhadap kubur, tetapi masih tertawa.

Aku hairan kepada mereka yang yakin terhadap kehidupan di akhirat tetapi dia masih beristirahat.

Aku hairan kepada mereka yang yakin terhadap dunia dan kemusnahannya, tetapi dia masih tenang dengannya.

Aku hairan kepada mereka yang alim pada lidahnya tetapi jahil pada hatinya.

Aku hairan kepada mereka yang sibuk bersuci dengan air tetapi hatinya tidak suci.

Aku hairan kepada mereka yang sibuk dengan keaiban orang lain tetapi dia lupa terhadap dirinya sendiri.

Aku hairan kepada mereka yang mengetahui bahawa sesungguhnya Allah itu mengawasinya tetapi dia masih boleh melakukan maksiat atau mereka yang mengetahui sesungguhnya dia akan mati keseorangan, akan memasuki kubur keseorangan dan akan dihitung keseorangan tetapi masih jinak bersama manusia.

Ketahuilah, tiada Tuhan yang sebenarnya melainkan Aku dan sesungguhnya Muhammad itu adalah hamba dan utusan-Ku.”

(petikan Hadis Qudsi, Kitab Imam al-Ghazali: al-Mawa’iz Fil Ahadis al-Qudsiah)

Halaqah Al Furqan


Group Whatsapp Halaqah Al Furqan

Tujuan : Menyebarkan ilmu berkaitan Al Quran. Mendalami Al Quran. Berkongsi segala ilmu yang bermanfaat.
Konsep : Online usrah. Menggalakkan perbincangan ilmiah.
Ahli : Ustaz, Professional dan Hamba Allah yang cintakan ilmu.
Elak : Isu yang tidak memberi manfaat. 

Ilmu Melahirkan Amalan


Keutamaan Ilmu

Imam Ahmad mengatakan,

 “Menuntut ilmu dan mengajarkannya lebih utama daripada berjihad dan amal sunnah lainnya.”

Kerana ilmu itu adalah asas dan pokok segala urusan, bahkan dia merupakan ibadah paling agung serta kewajiban kolektif (fardhu kifayah) yang paling ditekankan.

 Bahkan dengan ilmulah Islam dan kaum muslimin tetap hidup.


Friday, 17 January 2014

Keindahan Islam karangan Ustaz Dr Basit Abu Anas Madani

Surah Ali Imran ayat 130 hingga 137

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan atau mengambil riba dengan berlipat-lipat ganda, dan hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah supaya kamu berjaya.

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

Dan peliharalah diri kamu dari api neraka, yang disediakan bagi orang-orang kafir.

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Dan taatlah kamu kepada Allah dan RasulNya, supaya kamu diberi rahmat.

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

Dan segeralah kamu kepada (mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat) keampunan dari Tuhan kamu, dan (mendapat) Syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertaqwa;

الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Iaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah, dan orang-orang yang menahan kemarahannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. Dan (ingatlah), Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik;

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

Dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji, atau menganiaya diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon ampun akan dosa mereka - dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah -, dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka telah lakukan itu, sedang mereka mengetahui (akan salahnya dan akibatnya).

أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ

Orang-orang yang demikian sifatnya, balasannya ialah keampunan dari Tuhan mereka, dan Syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya; dan yang demikian itulah sebaik-baik balasan (bagi) orang-orang yang beramal.

Surah Ali Imran 3:130-137

Wednesday, 15 January 2014

Selawat ke atas Rasulullah SAW tika kesusahan

Hari Isnin 12 Rabi' Al-Awwal (Menurut Jumhur Ulama') Tahun 11 Hijrah ialah Hari WAFAT Rasulullah Sollallahu 'alaihi wasallam. 

Sabda Nabi S.A.W: 

((إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب))

"Apabila seseorang kamu ditimpa musibah, maka hendaklan dia mengingati musibahnya itu dengan Aku (kehilangan - wafat Baginda) kerana itu suatu musibah yang besar". 

[HR; Al-Bazzaar, "Sahih Al-Jami'"]

اللهم صل وسلم وبارك عليه.

(AAM, 12 R.1 1435H).

Tuesday, 14 January 2014

Akhlak Rasulullah SAW

❤Akhlak Rasulullah SAW❤

"Rasulullah SAW bukan seorang yang keji dan tidak berbuat perbuatan keji, tidak berteriak di pasar dan tidak pernah membalas kejahatan. Baginda seorang pemaaf dan sentiasa berlapang dada." 
[Hadis Riwayat At-Tirmizi, Abu Daud dan Ahmad]

✅Baik pergulannya dan takut kepada Allah
✅Akhlaknya adalah Al-Qur'an
✅Sentiasa memenuhi keperluan keluarganya
✅Tidak pernah marah dan berdendam
✅Tidak pernah mencela makanan
✅Menyukai manisan, madu dan buah labu
✅Ringan tulang dan memberikan bantuan kepada orang lain walaupun diri dalam kesusahan
✅Paling tawadhuk
✅Suka Menziarahi orang sakit dan mengembirakan hatinya
✅Sangat mementingkan kebersihan
✅Banyak berzikir dan berfikir
✅Tidak merasa hina membantu orang susah dan fakir
✅Sentiasa memulakan salam kepada sesiapa yang ditemuinya
✅Suka memanggil isteri-isteri dan sahabat-sahabatnya dengan gelaran yang baik
✅Orang yang paling malu dan tidak menatap lama wajah seseorang yang lain
✅Sering memberi salam kepada kanak-kanak dan berjenaka dengan mereka
✅Berjalan dengan cepat dan sentiasa tunduk ke bumi
✅Suka memakai pakaian berwarna putih
✅Sentiasa berlemah lembut dengan sahabatnya dan tidak pernah melunjurkan kaki dihadapan sahabatnya

💟sama-sama contohi Rasulullah SAW
💟moga apa yang kita niatkan mengikuti akhlaknya menjadi pahala untuk kita

✅Salam Maulidur Rasul 
✅12 Rab'iul Awal 1435 H
❤Allahumma Solli 'Ala Muhammad❤

Makanan kegemaran Rasulullah SAW

Selamat Menyambut Malidurasul , sentiasa ingat Nabi Muhammad dan ikut sunnahnya-

🍚1. Barli – Bagus untuk demam jika dibuat sup.

🏉2. Kurma – Nabi berkata rumah yang tidak mempunyai kurma adalah seperti rumah yang tidak ada makanan.

🍪3. Buah Tin – Buah dari syurga. Boleh mengubati buasir.

🍇4. Anggur – Nabi suka buah anggur. Ia membersihkan darah, menguatkan buah pinggang, membersihkan perut

🍶5. Madu – Ia adalah makanan segala makanan, minuman segala minuman, ubat segala ubat. Mengubati cirit birit jika dibancuh dengan air panas, membuka selera, menguatkan perut, membuang kahak. Elok diminun waktu pagi dengan air suam.

🍉6. Tembikai (Segala Jenis) – Nabi berkata wanita mengandung tidak akan gagal melahirkan anak yang baik dari segi perwatakkan dan wajahnya.

🍼7. Susu – Nabi berkata susu baik untuk membuang panas badan. Menguatkan belakang,memperbaiki otak memperbaharui pandangan mata, membuang kelupaan.

🍮8. Cendawan – Baik untuk mata, perancang keluarga.

🏮9. Minyak Zaitun – Rawatan kulit dan rambut. Melambatkan penuaan, merawat radang perut.

🍅10. Delima – Membersihkan tubuh dari syaitan & bisikan syaitan selama 40 hari.

🍸11. Air – Minuman terbaik. Jika dahaga hendaklah disedut perlahan-lahan. Jangan diteguk. Mudah mendapat sakit pada hati~


12 Rabiuawal 1435 H bersamaan 14 Januari 2014

Wahai Rasulullah,
Tika ini, jika engkau hadir bertamu,
Mungkin mengalir deras airmatamu,
Dek kesayuan mengenang umatmu,
Terlalu jauh dari Allah dan risalahmu,

Wahai Rasulullah,
Nafsu kini menjadi tuhan,
Harta dan pangkat menjadi sembahan,
Melalaikan segala arahan & janji ketuhanan,
Ibadah dirasa berat tidak tertahan,
Al Quran bukan lagi panduan kehidupan.

Wahai Rasulullah,
Kedamaian rumahtangga semakin hancur,
Sikap curang semakin subur,
Peranan ibubapa kian gugur,
Ketaatan anak-anak turut melebur,
‘Barah' di dalam keluarga menjadi parah,
Akibat solat yang tiada berarah,
Amat jauhlah keikhlasan ibadah

Wahai Rasulullah,
Kami tidak mahu lupai jasa & kesukaranmu,
Namun ramai mendustakan ajaranmu,
Harta kini lebih dicintai dari cintamu,
Cinta Allah & Rasul menjadi lafaz kaku,
Seperti khayalan yang nyata palsu,

Wahai Rasulullah,
Dosa kami ibarat lautan tidak berpenghujung,
Namun dirasa umpama lalat di hujung hidung,
Hinggapnya hanya sebentar,
Bila ditepis ia tidak lagi berkunjung...
Taubat kami kurang kekesalan,
Tiada penghayatan, tiada keinsafan
Hati kian berkarat, dipenuhi dosa tanpa Nur Tuhan,
Anehnya, kami masih merasa layak ke syurga idaman,

Wahai Rasulullah,
Aurat wanita tercemar kian,
Berbangga ditayang & dihias berlebihan,
Ditagih penghargaan dan kalam pujian,
Tidak dipeduli murka Tuhan,
Bapa & suami dayus suatu kebiasaan,
Cuaikan amanah ketua keluarga lantikan tuhan,

Wahai Rasulullah,
Bersamamu, kami merindui kehidupan,
Namun adakah diri ini punyai kelayakan,
Dibanding sahabat, tabien & solihin yang beriman,
Dimanakah tempat kami di sisi insan kesayangan Tuhan,
Dipohon syafaatmu duhai kekasih pilihan,

Wahai Rasulullah,
Belas Allah kami harapkan,
Moga , tatkala menjelang kematian,
Jiwa yang sejahtera dapat kami hamparkan.

Nukilan rasa,
Dr. Zaharuddin Abd Rahman

Sunday, 12 January 2014

Ayat 111-112 surah At Taubah

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman akan jiwa mereka dan harta benda mereka dengan (balasan) bahawa mereka akan beroleh Syurga, (disebabkan) mereka berjuang pada jalan Allah maka (di antara) mereka ada yang membunuh dan terbunuh. (Balasan Syurga yang demikian ialah) sebagai janji yang benar yang ditetapkan oleh Allah di dalam (Kitab-kitab) Taurat dan Injil serta Al-Quran; dan siapakah lagi yang lebih menyempurnakan janjinya daripada Allah? Oleh itu, bergembiralah dengan jualan yang kamu jalankan jual-belinya itu, dan (ketahuilah bahawa) jual-beli (yang seperti itu) ialah kemenangan yang besar.

10:111

التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

(Mereka itu ialah): orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji Allah, yang mengembara (untuk menuntut ilmu dan mengembangkan Islam), yang rukuk, yang sujud, yang menyuruh berbuat kebaikan dan yang melarang daripada kejahatan, serta yang menjaga batas-batas hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang yang beriman (yang bersifat demikian).

10:112

Surah Al Mukminun ayat 1-11

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ

Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman,

23:1

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

Iaitu mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya;

23:2

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ

Dan mereka yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia;

23:3

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ

Dan mereka yang berusaha membersihkan hartanya (dengan menunaikan zakat harta itu);

23:4

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ

Dan mereka yang menjaga kehormatannya, -

23:5

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

Kecuali kepada isterinya atau hamba sahayanya maka sesungguhnya mereka tidak tercela: -

23:6

فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

Kemudian, sesiapa yang mengingini selain dari yang demikian, maka merekalah orang-orang yang melampaui batas; 

23:7

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya;

23:8

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ

Dan mereka yang tetap memelihara sembahyangnya;

23:9

أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ

Mereka itulah orang-orang yang berhak mewarisi -

23:10

الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Yang akan mewarisi Syurga Firdaus; mereka kekal di dalamnya.

23:11

Jalan bahagia

Islam itu cara hidup. Jalan bahagia.

Bagaimana caranya?


وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

"Dan sederhanakanlah langkahmu semasa berjalan, juga rendahkanlah suaramu (semasa berkata-kata), sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keldai".

31:19

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا

Dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong, kerana sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembusi bumi, dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi gunung-ganang.

17:37

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ

Dan janganlah engkau menujukan pandangan kedua matamu dengan keinginan kepada apa yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka yang kafir itu menikmatinya, yang merupakan keindahan kehidupan dunia ini, untuk Kami menguji mereka padanya; sedang limpah kurnia Tuhanmu di akhirat lebih baik dan lebih kekal.

20:131

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah kebanyakan dari sangkaan (supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang) kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa; dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang; dan janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? (Jika demikian keadaan mengumpat) maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. (Oleh itu, patuhilah larangan-larangan yang tersebut) dan bertaqwalah kamu kepada Allah; sesungguhnya Allah Penerima taubat, lagi Maha mengasihani.

49:12

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Wahai anak-anak Adam! Pakailah pakaian kamu yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadat (atau mengerjakan sembahyang), dan makanlah serta minumlah, dan jangan pula kamu melampau; sesungguhnya Allah tidak suka akan orang-orang yang melampaui batas.

7:31


وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ

Dan (ingatlah wahai Muhammad), ketika Kami mengikat perjanjian setia dengan Bani Israil (dengan berfirman): "Janganlah kamu menyembah melainkan Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa, dan kaum kerabat, dan anak-anak yatim, serta orang-orang miskin; dan katakanlah kepada sesama manusia perkataan-perkataan yang baik; dan dirikanlah sembahyang serta berilah zakat". Kemudian kamu berpaling membelakangkan (perjanjian setia kamu itu) kecuali sebahagian kecil dari kamu; dan sememangnya kamu orang-orang yang tidak menghiraukan perjanjian setianya.

2:83

Jelas. Inilah Islam sebagai cara hidup yang membawa kepada kebahagian dunia dan akhirat.

Teori hujan lebat

Mengikut pemerhatian aku, hujan semasa minggu pertengahan bulan Qamariah (tak kisahlah kalender hijrah atau kalender cina-yang penting berasaskan pergerakan bulan) akan lebih lebat berbanding dengan minggu mingu dalam bulan yang sama.

Cth.

Minggu depan Maulidul Nabi 12 rabiuawal jatuh pada 14hb jan 2014. 

Maka tarikh 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 rabiuawal 1435h, bumi Malaysia akan mendapat hujan yang lebih berbanding minggu pertama dan minggu ke 4 bulan Rabiuawal.

Kenapa ini berlaku?

Mudah. Graviti bulan yang lebih kuat dari hari hari yang lain akan menarik air laut dab menyebabkan air pasang. Pembentukan awam lebih mudah berlaku dan hujan lebih kerap-lebat.

.......
Di ladang sawit dan kilang sawit, hujan memainkan peranan yang sangat besar. Hujan lebat, operasi harvesting akan bermasalah. Sapa nak tombak buah dalam hujan hujan bos!

Itu ok lagi. Yang tak tahan, jalan rosak, banjir. Darurat ladang. Memang mencabar betul waktu hujan lebat.

Aku di kilang sawit pulak, sama sama kena tempias masalah ladang. Kualiti buah sawit akan merosok, buah buruk, ffa tinggi. Kalau jalan rosak, cpo tak leh hantar keluar. Stok tinggi, kualiti pula hancur!

.......

Ringkas cerita, di sebuah kilang di Miri Sarawak, mengajar aku untuk memerhati ciptaan Allah, iaitu hujan.

Kenapa? 
Sebab hujan lebat, air pasang, beberapa point jalan utama keluar dari ladang akan banjir. Jalan terputus!

Namun ia berlaku dalam bentuk patern. Maka aku pun perhatikan taburan hujan (kilang sawit rekod taburan hujan setial hari), bila berlaku banjir? Dan sebagainya.

Hasil dari penemuab di atas, aku bagitau transporter-yang hantar cpo keluar, untuk elak waktu waktu terbabit. Antara minggu kedua da ketiga hujan akan lebih lebat dan banjir-so watch out!

Akhirnya aku buat kesimpulan di atas. Jadi Tuan tuan sekalian, cubalah perhatikan perkara di atas.

Ini juga boleh digunakan jika nak rancang operasi ladang, kilang atau

Nak plan aktiviti luar!

Wassalam.

Friday, 10 January 2014

Syair - Merawat Hati Yang Parah

Hati ini, 
Jatuh cinta.
Cinta dunia takut mati.

Hati ini, 
Gersang, tandus dan parah.
Sakitnya kian tenat.

Katanya beralun noda
Geraknya berunsur maksiat
Lapar dan dahaga dalam makanan melimpah
Sesaknya fikiran dalam rumah mewah tersergam indah
Hausnya harta dalam timbunan duit dan saham
Sunyi jiwa dikelilingi manusia

Oh mana bahagia, di mana kau bahagia!

Hatiku parah.

Ya Allah,
Ampunilah aku, ampunilah aku, ampunilah aku.

Ya Allah,
Siramilah aku dengan hidayah dan rahmat Mu,
Dekatkan aku dengan petunjukMu,
Limpahilah aku dengan keberkatan hidup,
Jauhilah aku dari hasutan syaitan,

Suburkanlah jiwa aku dengan ilmu kalamMu, 

Kerna hati sudah parah.

Lahad Datu, 9 Sept 2014

Muhammad Luqman 2 tahun 11 bulan belajar menulis


Doa Nabi Ibrahim as

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Dan (ingatlah) ketika Nabi Ibrahim bersama-sama Nabi Ismail meninggikan binaan asas-asas (tapak) Baitullah (Kaabah) itu, sambil keduanya berdoa dengan berkata: "Wahai Tuhan kami! Terimalah daripada kami (amal kami); sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar, lagi Maha mengetahui;

127

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

"Wahai Tuhan kami! Jadikanlah kami berdua: orang-orang Islam (yang berserah diri) kepadaMu, dan jadikanlah daripada keturunan kami: umat Islam (yang berserah diri) kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami syariat dan cara-cara ibadat kami, dan terimalah taubat kami; sesungguhnya Engkaulah Maha Penerima taubat, lagi Maha Mengasihani;

Ayat 128

Surah Al Baqarah

Thursday, 9 January 2014

Nikmatnya tidak mengentahui

Aik? Apa pelik sesangat nih!

Aku tengah berkira kita untuk meninggalkan handset di bandar. Masuk estet, biar lost contact! 

Kalau ada hs di estet pun, bukan dapat line 3G pun! Buang masa jer bawa hs canggih! Kuranglah sikit masa aku merenung hs yg tak de line!

......
Sejak lebih 5 tahun tak tgk berita, tak baca newspaper.

Astro potong.
Facebook pun terminate.
Skrg hs pulak?! Aku nak masuk gua ke apa?!

Yup bos, aku nak masuk gua. Dah cukup rimas sangat dengan kecanggihan dunia IT nih. Buat jiwa aku sesak nafas.

Apa yang terjadi?

Maklumat yang masuk ke kepala aku disebabkan IT sudah ke tahap tepu, tak boleh masuk dan diterima lagi. So, kena buat tindakan drastik. Kena stop!

Lebih lagi jika maklumat itu tak kena dengan naluri dan keinginan aku. Aku nak masukkan sesuatu yang lebih bernilai, tetapi selagi mana banyak sampah sarap masuk, selagi itulah benda lebih besar dan bermakna buat aku tak boleh masuk.

Dulu aku berkata, 

Knowledge is power.

Sekarang aku kena define balik maksud knowledge tuh. 

Zaman sekarang, maklumat banyak, tetapi ilmu bermanfaat amat jarang. Kena banyak tapis dan saring. Silap tak tapis, boleh pecah kepala otak.

Aku nak kena kosong ruang otak aku, jadi aku kena stop perkara yang menggunakan space memory otak aku.

Bukan setakat itu, aku tak nak ambil tahu hal yang tiada kaitan dengan aku. 

No, no, no. 

Aku nak fokus.
Aku nak bersihkan diri.
Aku nak isi dengan perkara lebib besar. 

Allah buat kita lupa. Mesti ada hikmahnya. 

So, jom kita fikir!

Oh nikmatnya aku tak tau!

Wednesday, 8 January 2014

Ia adalah makanan, bukan komputer atau kereta!

Merujuk kepada post terbaru Saudara Alwi

http://alwigoatfarm.blogspot.com/2014/01/kenapa-aku-bela-kambing-sebab-sebenarnya.html?m=1

Aku melihat Alwi mempunyai banyak persamaan dengan aku. Dan kali ini satu lagi persamaan tertaut. Mmm...

Aku memang cukup setuju dengan dia. Malah aku juga berfikiran sama.

Kenapa aku terlibat dan cukup minat dalam bidang pertanian? Sebab nak sumbangkan/bagi makanan kat manusia serta hidupan di dunia.

Ambi contoh perang, memang senang fikir. Kalau berlaku perang, apa yang manusia nak cari?

Cari cd utk tgk movie?
Cari hp utk whatsapp kawan?
Atau update FB?
Atau cari kereta mewah?

Tidak. Manusia akan cari makanan. Malah makanan menjadi sumber kekuatan serta elemen paling penting utk semua pihak musuh dan juga pihak sendiri.

Bukan setakat perang, katakanlah bencana alam, manusia tetap akan cari makanan.

Makanan pula, apa yg mudah? Ia mestilah yang boleh dimakan terus. Seperti haiwan ternak, sayuran dan buahan. Kalaupun minyak sawit, belum tentu lagi kerana nak kena proses baru dapat dijadikan makanan.

Mutakhir ini, cabaran makin banyak dan kritikal.

Bukan setakat perang, malah bencana alam, perubahan cuaca, dan populasi manusia meningkat terus akan memberi kesan kepada 

Sumber makanan dunia.

Lebih banyak bandar di bina, kawasan pertanian semakin berkurangan.

Ironinya...ramai manusia tidak mengambil kisah dan pengajaran dari zaman

Nabi Yusuf as dan hikmah menyimpan makanan dalam jangkamasa 7 tahun + 7 tahun.

Monday, 6 January 2014

10 alasan kenapa saya terminate Facebook dan Astro

1. Buang masa. Sia - siakan umur.
2. Mencuri masa dari aktiviti lain.
3. Mengurangkan skill fokus, khusyuk, teliti dan ketepatan.
4. Menghabiskan kredit hp.
5. Mengurangkan kemampuan sosial skill yang lain seperti table manner, bercakap dan komunikasi manusia sejak azali.
6. Menghapuskan budaya membaca buku.
7. Memenatkan otak. Merosakkan mata. Sinaran screen boleh memenatkan otak. Memenatkan otak bilamana banyak perkara yang tidak berfaedah ditayang dalam FB dan Astro. Kena paksa rela baca dan tengok walaupun anda tidak suka.
8. Lebih banyak buruk dari baik.
9. Mencari kehidupan yang lebih baik.
10. Pengaruh apabila terlibat dengan banyak perkara baik.

Ceramah agama, tafsir al Quran banyak memberikan panduan kepada saya untuk mampu memilih dan membuat keputusan yang drastik.

Selamat tinggal FB dan Astro.

Kepada Tn Alwi, saya dengan ini menarik balik sokongan terhadap FB. Lebih baik jauhi.

Wassalam!

Do you a leader? Check this

GREAT LEADERS

  • treat people with respect
  • look people in their eye
  • greet them with their names with enthusiastic voice and disposition
  • smile at people
  • listen to people attentively
  • make people feel important
  • catch people doing the right things and compliment them
  • recognise good talent
  • provide feedback to people on their performance