Saturday, 6 January 2018

Carta Aliran Pekerjaan Haji

1. Niat ihram haji
2. Niat di Miqat
3. Larangan ihram
4. Wuquf
5. Bermalam (Mabit) di Muzdalifah
6. Melontar Jamrah Kubra pada 10 Zulhijjah
7. Bergunting / bercukur
8. Bermalam (Mabit) di Mina 11, 12, 13 Zulhijjah
9. Melontar ketiga - tiga Jamrah pada 11, 12, 13 Zulhijjah
10. Tawaf
11. Sa’ie 
12. Tertib pada kebanyakan rukun

No comments:

Post a Comment